TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Travma
Çalışma Grubu

TATD Travma Çalışma Grubu (TÇG)

Travma tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en önemli mortalite ve morbidite sebeplerindendir. Travma yönetimi hastane öncesi ambulans sistemlerinden başlayan ve acil servis bakımını da içeren yaşamsal tanı ve tedavi girişimlerini içerir. 

 

Grubun Amaçları:

  1. Acil tıp kapsamı içindeki Travma Yönetimi konularında güncel gelişmelerin izlenerek acil tıp uzmanlığı pratiğinde en doğru şekilde uygulanmasını sağlamak.
  2. Travma Yönetiminde multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamak, farkındalığını arttırmak ve yaygınlaştırmak.
  3. Yapılandırılmış Travma Yönetiminin uygulanmasını yaygınlaştırmak.

 

Grubun Hedefleri: 

Travma Yönetimi konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, klinik uygulamalardaki güncel algoritmaların uygulanmasını yaygınlaştırmak, acil servislerde çalışan hekimlerin travma yönetimi konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesini sağlamak, travma yönetimi konusunda toplantılar, kurslar, seminer ve sempozyumlar düzenlemek.  Yurt dışındaki benzer amaçları olan dernek ve çalışma gruplarıyla ilişkiler kurarak deneyim paylaşımı gerçekleştirmek.  


Çalışma Planı:

  1. Travma Yönetimi ile ilgili güncel bilgilerin web sitesi üzerinden yayınlanmasını sağlamak.
  2. Güncel ve Standart Travma Yönetimi ile ilgili bilimsel gelişmelerin paylaşılıp tartışılacağı kurslar, seminerler düzenlemek.
  3. Travma Yönetimi kapsamında temel ve ileri travma yönetimini içeren bilimsel basılı materyal oluşturmak.

     

Başkan

Engin Deniz Arslan

 

Sekreter

Melis Efeoğlu

Arzu Denizbaşı
Arzu Denizbaşı
Ersin Aksay
Ersin Aksay
Özgür Çevrim
Özgür Çevrim
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Şener
Serkan Şener
Serkan Yılmaz
Serkan Yılmaz
Yasin Yıldız
Yasin Yıldız
Yunus Emre Arık
Yunus Emre Arık
Murat Çetin
Murat Çetin
Öncü Sancak
Öncü Sancak
Yıldıray Çete
Yıldıray Çete
Özgür Karcıoğlu
Özgür Karcıoğlu
Müge Günalp Eneyli
Müge Günalp Eneyli
Hakan Topaçoğlu
Hakan Topaçoğlu
Başak Bayram
Başak Bayram
Özge Duman Atilla
Özge Duman Atilla
Özlem Dikme
Özlem Dikme
Bülent Erbil
Bülent Erbil
Özlem Köksal
Özlem Köksal
Neşe Nur User
Neşe Nur User
Buğra İlhan
Buğra İlhan
Önder Limon
Önder Limon
Ahmet Ali Top
Ahmet Ali Top
Ali Vefa Sayraç
Ali Vefa Sayraç
Aslı Acarer
Aslı Acarer
Barış Murat Ayvacı
Barış Murat Ayvacı
Canan Akman
Canan Akman
Cem Şimşek
Cem Şimşek
Cemil Kavalcı
Cemil Kavalcı
Çiğdem Orhan
Çiğdem Orhan
Doğaç Niyazi Özüçelik
Doğaç Niyazi Özüçelik
Ebru Ünal Akoğlu
Ebru Ünal Akoğlu
Engin Deniz Arslan
Engin Deniz Arslan
Erdem Kurt
Erdem Kurt
Faruk Danış
Faruk Danış
Fatih Doğanay
Fatih Doğanay
M. Feridun Çelikmen
M. Feridun Çelikmen
İbrahim Ulaş Özturan
İbrahim Ulaş Özturan
Kerem Ali Kabaroğlu
Kerem Ali Kabaroğlu
Mehmet Ali Karaca
Mehmet Ali Karaca
Mehmet Cihat Demir
Mehmet Cihat Demir
Mehmet Ekiz
Mehmet Ekiz
Mehtap Fırat
Mehtap Fırat
Mine Yıldız
Mine Yıldız
Murat Yeşilaras
Murat Yeşilaras
Mustafa Emin Çanakcı
Mustafa Emin Çanakcı
Onur Karakayalı
Onur Karakayalı
Ömer Canpolat
Ömer Canpolat
Özcan Yavaşi
Özcan Yavaşi
Özge Onur Ecmel
Özge Onur Ecmel
Savaş Arslan
Savaş Arslan
Selçuk Eren
Selçuk Eren
Serpil Yaylacı
Serpil Yaylacı
Sezgin Sarıyaka
Sezgin Sarıyaka
Volkan Arslan
Volkan Arslan
Volkan Üner
Volkan Üner
Yasemin Özdamar
Yasemin Özdamar
Yunus Emre Özlüer
Yunus Emre Özlüer
Yusuf Ali Altuncı
Yusuf Ali Altuncı
Caner İşkorur
Caner İşkorur
Duygu Ege
Duygu Ege
Turgay Yılmaz Kılıç
Turgay Yılmaz Kılıç
Erkman Sanrı
Erkman Sanrı