TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Toksikoloji
Çalışma Grubu

Amaçlar ve Hedefler

  1. Klinik toksikolojiye  Acil Tıp bakış açısıyla değerlendirme yaparak bu konuda eğitim standartlarını oluşturmak,
  2. Klinik toksikoloji alanında multidisipliner yaklaşımları oluşturarak ilgili birimlerle  birlikte Klinik Toksikoloji alanında çalışmalar yaparak gerekli veri bankasının oluşmasına ve yönetimine katkıda bulunmak, 
  3. Oluşturulan  çalışma grubu ( Klinik toksikoloji eğitmenleri,bölge koordinatörleri vb) aracılığı ile eğitici eğitmenleri eğitimleri yaparak ülkemiz genelinde Temel ve İleri Toksikoloji kursları düzenlemek. Ayrıca hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirirerek güncelleme yapmak, 
  4. Klinik Toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan bilim adamları ve akademisyenlerin yetiştirilmesi konusunda destek olmak,
  5. Klinik toksikoloji alanında deneyimli eğitmenlerin oluşmasına fırsat vermek için  Acil Tıp alanında ve/veya multidisipliner yaklaşımla yandal/yükseklisans açılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı, Üniversterarası kurul başkanlığı vs iletişim ve girişimlerde bulunmak
  6. Çevresel toksinler, kimyasal, biyolojik   zehirlenmeler konusunda ,sanayide  işyerinde karşılaşılan toksik etkenler ve ürün bilgileri yönünde danışmanlık yapmak,
  7. Toksikoloji ve zehirlenmeler konusunda sağlık personeli ve topluma önemli hizmetlerde bulunan İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin işlevinin ve işleyişinin geliştirilmesi, zehirlenme istatistiklerinin çıkarılması ve bu konudaki devlet politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık yapmak,
  8. Acil Tıp açısından klinik toksikoloji alanında pratik bilgiler içeren  ISSBN nolu ulusal , detaylı  ve güncel bilgiler içeren toksikoloji kitabı çıkarmaktır.

 

http://tatdtoksikoloji.org/

Prof. Dr. Arzu Denizbaşı (Başkan)

Doç. Dr. Erkman Sanrı (Sekreter)

 

 

Arzu DENİZBAŞI
Arzu DENİZBAŞI
Erdem ÇEVİK
Erdem ÇEVİK
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Uzm. Dr. Gültekin Kadı
Uzm. Dr. Gültekin Kadı
Prof. Dr. Zeynep Kekeç
Prof. Dr. Zeynep Kekeç
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Doç. Dr. Özlem Köksal
Doç. Dr. Özlem Köksal
Doç. Dr. Cem Ertan
Doç. Dr. Cem Ertan
Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Cem Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi M. Feridun Çelikmen
Dr. Öğr. Üyesi M. Feridun Çelikmen
Prof. Dr. Sezgin Sarıyaka
Prof. Dr. Sezgin Sarıyaka
Doç. Dr. Sinan Karacabey
Doç. Dr. Sinan Karacabey
Doç. Dr. N. Rana Dişel
Doç. Dr. N. Rana Dişel
Prof. Dr. Mehtap Bulut
Prof. Dr. Mehtap Bulut
Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar
Prof. Dr. Ayça Açıkalın Akpınar
Prof. Dr. Orhan Akdur
Prof. Dr. Orhan Akdur
Doç. Dr. Ataman Köse
Doç. Dr. Ataman Köse
Doç. Dr. Can Aktaş
Doç. Dr. Can Aktaş
Doç. Dr. Nalan Kozacı
Doç. Dr. Nalan Kozacı
Doç. Dr. Ramazan Köylü
Doç. Dr. Ramazan Köylü
Doç. Dr. Seyran Bozkurt Babuş
Doç. Dr. Seyran Bozkurt Babuş
Doç. Dr. Feriyde Çalışkan
Doç. Dr. Feriyde Çalışkan
Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Aynur Şahin
Dr. Öğr. Üyesi Canan Akman
Dr. Öğr. Üyesi Canan Akman
Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Kıvanç Karaman
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Atilla
Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Atilla
Dr. Öğr. Üyesi Şenol Ardıç
Dr. Öğr. Üyesi Şenol Ardıç
Uzm. Dr. Bulut Demirel
Uzm. Dr. Bulut Demirel
Uzm. Dr. İsmail Altıntop
Uzm. Dr. İsmail Altıntop
Uzm. Dr. Kaan Poyraz
Uzm. Dr. Kaan Poyraz
Uzm. Dr. S. Nihal Toprak
Uzm. Dr. S. Nihal Toprak
Uzm. Dr. Süveyda Yeşilaras
Uzm. Dr. Süveyda Yeşilaras
Doç. Dr. Erkman Sanrı
Doç. Dr. Erkman Sanrı
İNDİR BELGE ADI TARİH