TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Toksikoloji
Çalışma Grubu

Amaçlar ve Hedefler

  1. Klinik toksikolojiye  Acil Tıp bakış açısıyla değerlendirme yaparak bu konuda eğitim standartlarını oluşturmak,
  2. Klinik toksikoloji alanında multidisipliner yaklaşımları oluşturarak ilgili birimlerle  birlikte Klinik Toksikoloji alanında çalışmalar yaparak gerekli veri bankasının oluşmasına ve yönetimine katkıda bulunmak, 
  3. Oluşturulan  çalışma grubu ( Klinik toksikoloji eğitmenleri,bölge koordinatörleri vb) aracılığı ile eğitici eğitmenleri eğitimleri yaparak ülkemiz genelinde Temel ve İleri Toksikoloji kursları düzenlemek. Ayrıca hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirirerek güncelleme yapmak, 
  4. Klinik Toksikoloji alanında bilgi ve beceriye sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel araştırmalarla bilime katkıda bulunan bilim adamları ve akademisyenlerin yetiştirilmesi konusunda destek olmak,
  5. Klinik toksikoloji alanında deneyimli eğitmenlerin oluşmasına fırsat vermek için  Acil Tıp alanında ve/veya multidisipliner yaklaşımla yandal/yükseklisans açılmasına yönelik Sağlık Bakanlığı, Üniversterarası kurul başkanlığı vs iletişim ve girişimlerde bulunmak
  6. Çevresel toksinler, kimyasal, biyolojik   zehirlenmeler konusunda ,sanayide  işyerinde karşılaşılan toksik etkenler ve ürün bilgileri yönünde danışmanlık yapmak,
  7. Toksikoloji ve zehirlenmeler konusunda sağlık personeli ve topluma önemli hizmetlerde bulunan İlaç ve Zehir Danışma Merkezlerinin işlevinin ve işleyişinin geliştirilmesi, zehirlenme istatistiklerinin çıkarılması ve bu konudaki devlet politikalarının geliştirilmesinde danışmanlık yapmak,
  8. Acil Tıp açısından klinik toksikoloji alanında pratik bilgiler içeren  ISSBN nolu ulusal , detaylı  ve güncel bilgiler içeren toksikoloji kitabı çıkarmaktır.

 

http://tatdtoksikoloji.org/

Başkan

Arzu Denizbaşı

 

Sekreter

Erkman Sanrı

 

 

Arzu Denizbaşı
Arzu Denizbaşı
Erdem Çevik
Erdem Çevik
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Emre Eroğlu
Gültekin Kadı
Gültekin Kadı
Zeynep Kekeç
Zeynep Kekeç
Özlem Dikme
Özlem Dikme
Özlem Köksal
Özlem Köksal
Cem Ertan
Cem Ertan
Cem Şimşek
Cem Şimşek
M. Feridun Çelikmen
M. Feridun Çelikmen
Sezgin Sarıyaka
Sezgin Sarıyaka
Sinan Karacabey
Sinan Karacabey
N. Rana Dişel
N. Rana Dişel
Mehtap Bulut
Mehtap Bulut
Ayça Açıkalın Akpınar
Ayça Açıkalın Akpınar
Orhan Akdur
Orhan Akdur
Ataman Köse
Ataman Köse
Can Aktaş
Can Aktaş
Nalan Kozacı
Nalan Kozacı
Ramazan Köylü
Ramazan Köylü
Seyran Bozkurt Babuş
Seyran Bozkurt Babuş
Feriyde Çalışkan
Feriyde Çalışkan
Aynur Şahin
Aynur Şahin
Canan Akman
Canan Akman
Kıvanç Karaman
Kıvanç Karaman
Rıdvan Atilla
Rıdvan Atilla
Şenol Ardıç
Şenol Ardıç
Bulut Demirel
Bulut Demirel
İsmail Altıntop
İsmail Altıntop
Kaan Poyraz
Kaan Poyraz
S. Nihal Toprak
S. Nihal Toprak
Süveyda Yeşilaras
Süveyda Yeşilaras
Erkman Sanrı
Erkman Sanrı
İNDİR BELGE ADI TARİH