TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Teletıp ve Bilişim Çalışma Grubu

Vizyon ve Misyon: 

  1. yüzyılın gelişen sağlık alanındaki en önemli ivmelerden biri de tıp bilişimi ve teletıp teknolojileridir.

Özellikle görüntüleme, hastane öncesi acil tıp gibi alanlarda başta olmak üzere ilerleyen teletıp alanı ve karar destek sistemleri, hastane bilgi sistemleri ve yapay zeka gibi sağlıkta hemen her alanda karşımıza çıkan bilişim teknolojileri acil tıp pratiğinde kullanımını gündeme getirmektedir.

Acil tıp alanındaki en köklü ve bilimsel sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Acil Tıp Derneği, Teletıp ve Bilişim Çalışma Grubu ile Acil tıpta Teletıp ve Tıp Bilişimi kavramlarına ve bunların kesiştiği alanlara ait projeleri gerçekleştirmek, klavuzlar oluşturarak, teknolojiyi üretenler ile acil tıpta aktif rol alanları bir araya getirebilecek önemli bir kurumdur.

 

Vizyon:

Acil tıpta Teletıp ve Bilişim standartlarını oluşturan, temsil eden ve yaygınlaşmasını sağlayan bir merkez olmak

 

Misyon

Acil tıpta Teletıp kavramlarına ait projeleri gerçekleştirmek, klavuzlar oluşturarak, teknolojiyi üretenler ile acil tıpta aktif rol alanları bir araya getirerek hasta bakım kalitesinin ve acil tıp eğitiminin bu açıdan gelişimini sağlamak

 

Amaçlar

  1. Acil Tıpta Teletıp ve Tıp Bilişimi uygulamaları konusunda standartların belirlenmesinde ulusal temsiliyet sağlamak
  2. Acil tıpta ulusal ve uluslararası alanda teletıp konusunda işbirliği yapmak
  3. Acil tıpta ulusal ve uluslararası alanda tıp bilişimi konusunda işbirliği yapmak
  4. Acil Tıp alanında çalışanların ve Teletıp ile ilgili paydaşların biraraya gelerek teletıp teknolojileri ile ilgili projeler üretmek
  5. Acil tıpta bilişim konuları ile ilgili farkındalık sağlamak ve hasta bakım kalitesini arttıran ve acil tıp çalışanlarına yardımcı olabilecek bilişim teknolojileri konusunda çalışmalar yapmak
  6. Teletıp teknolojilerinin acil servislerde kullanımına ait saha çalışmaları düzenlemek
  7. Teletıp, telesağlık ve tıp bilişimi ile ilgili eğitim materyalleri hazırlamak

 

Başkan

Uzm. Dr. Göksu Bozdereli Berikol

 

Sekreter

Uzm. Dr. İbrahim Ulaş Özturan

İNDİR BELGE ADI TARİH