TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Resusitasyon
Çalışma Grubu

A. Tanımlar:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon: Kardiyopulmoner ve serebral resusitasyonun amacı, spontan kardiyak aktivite sağlanıncaya kadar özellikle beyin ve kalp gibi hayati organların oksijenlenmiş kan ile geçici olarak etkili dolaşımının sağlanmasıdır.
b. Acil kardiyovasküler bakım: Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi ilgilendiren ani ve sıklıkla hayatı tehdit eden veya etme potansiyeline sahip durumların temel ve ileri yaşam desteği kapsamında değerlendirilmesi ve tedavisidir. AKB, acil kardiyovasküler sorunların doğasının anlaşılması, hastaların yakın izlemi, mümkün olduğunca erken temel ve ileri yaşam desteğinin başlanması, komplikasyonların önlenmesi, hastaların uygun tedavisi, hastaların rahatlatılması ve hastanın kalıcı tedavisi için en uygun sağlık kurumuna naklini de kapsar.

B. Amaç ve hedefler:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım (KPR & AKB) konularında ulusal politika ve kılavuzların belirlenmesi için ulusal uzlaşı raporları oluşturmak.
b. KPR & AKB konusunda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, komisyon, çalışma grubu ve benzer oluşumlarla birlikte çalışmalar yapmak.
c. KPR & AKB ile ilgili politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak.
d. KPR & AKB ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak.
e. KPR & AKB ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak olarak görev almak.
f. Sağlık profesyonelleri ve tıp öğrencileri için ilk yardım, temel ve ileri acil kardiyovasküler bakım ile ilk yardım uygulayıcıları ve genel halk için ilk yardım, temel acil kardiyovasküler bakım programları düzenlemek.
g. KPR & AKB konusunda tüm sağlık çalışanlarına yüksek kaliteli eğitimler, kurslar ve her tür bilimsel etkinlikler düzenlemek.
h. Tıp eğitiminde KPR & AKB eğitimlerinin verilmesini sağlamak
i. Toplumun ani kardiyak ölüm konusunda farkındalığını artırarak temel yaşam desteği ve ilkyardım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak.
j. Otomatik eksternal defibrilatörleri riskli alanlarda bulundurulması ve kullanımının sağlanması için projeler düzenlemek ve eğitim programları oluşturmak.

Başkan

Prof. Dr. Cem OKTAY

Doç. Dr. Bülent ERBİL

Doç. Dr. Cem Ertan
Doç. Dr. Cem Ertan
Doç. Dr. Erkan Goksu
Doç. Dr. Erkan Goksu
Doç. Dr. Mustafa Burak SAYHAN
Doç. Dr. Mustafa Burak SAYHAN
Doç. Dr. Mutlu Kartal
Doç. Dr. Mutlu Kartal
Doç. Dr. Özlem Yiğit
Doç. Dr. Özlem Yiğit
Dr. İncifer Kanbur
Dr. İncifer Kanbur
T.U.Ö. Dr. Behlül BAŞ
T.U.Ö. Dr. Behlül BAŞ
Uzm. Dr. Betül Akbuga Özel
Uzm. Dr. Betül Akbuga Özel
Uzm. Dr. Göksu AFACAN
Uzm. Dr. Göksu AFACAN
Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın
Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın
Uzm. Dr. Gülsüm Limon
Uzm. Dr. Gülsüm Limon

Prof. Dr. Cem OKTAY
TATD YK Üyesi, Sayman
AHA BLS-ACLS Instructor, ITC Faculty

Doç. Dr. Bülent ERBİL
TATD YK Üyesi, Genel Sekreter
AHA BLS-ACLS Instructor