TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Resusitasyon
Çalışma Grubu

A. Tanımlar:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon: Kardiyopulmoner ve serebral resusitasyonun amacı, spontan kardiyak aktivite sağlanıncaya kadar özellikle beyin ve kalp gibi hayati organların oksijenlenmiş kan ile geçici olarak etkili dolaşımının sağlanmasıdır.
b. Acil kardiyovasküler bakım: Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi ilgilendiren ani ve sıklıkla hayatı tehdit eden veya etme potansiyeline sahip durumların temel ve ileri yaşam desteği kapsamında değerlendirilmesi ve tedavisidir. AKB, acil kardiyovasküler sorunların doğasının anlaşılması, hastaların yakın izlemi, mümkün olduğunca erken temel ve ileri yaşam desteğinin başlanması, komplikasyonların önlenmesi, hastaların uygun tedavisi, hastaların rahatlatılması ve hastanın kalıcı tedavisi için en uygun sağlık kurumuna naklini de kapsar.

B. Amaç ve hedefler:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım (KPR & AKB) konularında ulusal politika ve kılavuzların belirlenmesi için ulusal uzlaşı raporları oluşturmak.
b. KPR & AKB konusunda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, komisyon, çalışma grubu ve benzer oluşumlarla birlikte çalışmalar yapmak.
c. KPR & AKB ile ilgili politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak.
d. KPR & AKB ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak.
e. KPR & AKB ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak olarak görev almak.
f. Sağlık profesyonelleri ve tıp öğrencileri için ilk yardım, temel ve ileri acil kardiyovasküler bakım ile ilk yardım uygulayıcıları ve genel halk için ilk yardım, temel acil kardiyovasküler bakım programları düzenlemek.
g. KPR & AKB konusunda tüm sağlık çalışanlarına yüksek kaliteli eğitimler, kurslar ve her tür bilimsel etkinlikler düzenlemek.
h. Tıp eğitiminde KPR & AKB eğitimlerinin verilmesini sağlamak
i. Toplumun ani kardiyak ölüm konusunda farkındalığını artırarak temel yaşam desteği ve ilkyardım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak.
j. Otomatik eksternal defibrilatörleri riskli alanlarda bulundurulması ve kullanımının sağlanması için projeler düzenlemek ve eğitim programları oluşturmak.

 

Prof. Dr. Murat Pekdemir (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Gül Pamukçu Günaydın (Sekreter)

Dr. Özgür Çevrim
Dr. Özgür Çevrim
Dr. Yunus Emre Arık
Dr. Yunus Emre Arık
Dr. Murat Çetin
Dr. Murat Çetin
Dr. Özgür Karcıoğlu
Dr. Özgür Karcıoğlu
Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
Dr. Müge GÜNALP ENEYLİ
Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Doç. Dr. Neşe Çolak Oray
Dr. Özge Duman Atilla
Dr. Özge Duman Atilla
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Uzm. Dr. Özlem Dikme
Uzm. Dr. Özgür Dikme
Uzm. Dr. Özgür Dikme
Dr. Bülent ERBİL
Dr. Bülent ERBİL
Doç. Dr. Özlem Köksal
Doç. Dr. Özlem Köksal
Prof. Dr. Murat ERSEL
Prof. Dr. Murat ERSEL
Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN
Prof. Dr. Mustafa Burak SAYHAN
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur User
Dr. Öğr. Üyesi Neşe Nur User
Uzm. Dr. Göksu AFACAN
Uzm. Dr. Göksu AFACAN
T.U.Ö. Dr. Behlül BAŞ
T.U.Ö. Dr. Behlül BAŞ
Dr. Buğra İLHAN
Dr. Buğra İLHAN
Dr. Özlem Yiğit
Dr. Özlem Yiğit
Prof. Dr. Murat Pekdemir
Prof. Dr. Murat Pekdemir
Doç. Dr. Cem Ertan
Doç. Dr. Cem Ertan
Dr. Önder Limon
Dr. Önder Limon
Uzm. Dr. Gülsüm Limon
Uzm. Dr. Gülsüm Limon
Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın
Uzm. Dr. Gül Pamukçu Günaydın
Uzm. Dr. Betül Akbuga Özel
Uzm. Dr. Betül Akbuga Özel
Dr. Mutlu Kartal
Dr. Mutlu Kartal
Dr. Erkan Göksu
Dr. Erkan Göksu
Dr. İncifer Kanbur
Dr. İncifer Kanbur
Doç. Dr. Gökhan AKSEL
Doç. Dr. Gökhan AKSEL
Dr. Melih İmamoğlu
Dr. Melih İmamoğlu
Dr. Turgay Yılmaz Kılıç
Dr. Turgay Yılmaz Kılıç
Uzm. Dr. Sinem Avcı
Uzm. Dr. Sinem Avcı
Dr. Ömer Salt
Dr. Ömer Salt
Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler
Prof. Dr. Ayhan Özhasenekler
Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik
Dr. Gülhan Kurtoğlu Çelik
Dr. İsmail Erkan Aydın
Dr. İsmail Erkan Aydın
Dr. Alp Şener
Dr. Alp Şener
Uzm. Dr. Çağdaş Yıldırım
Uzm. Dr. Çağdaş Yıldırım
Uzm. Dr. Burcu Tanay Demirdöven
Uzm. Dr. Burcu Tanay Demirdöven
Dr. Serkan Şahin
Dr. Serkan Şahin
Uzm. Dr. Sinan Genç
Uzm. Dr. Sinan Genç
Uzm. Dr. Nazlı Gömeli Kurt
Uzm. Dr. Nazlı Gömeli Kurt
Uzm. Dr. Ülkü Açıksöz
Uzm. Dr. Ülkü Açıksöz
Dr. Müge Arslan
Dr. Müge Arslan