TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Resusitasyon
Çalışma Grubu

A. Tanımlar:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon: Kardiyopulmoner ve serebral resusitasyonun amacı, spontan kardiyak aktivite sağlanıncaya kadar özellikle beyin ve kalp gibi hayati organların oksijenlenmiş kan ile geçici olarak etkili dolaşımının sağlanmasıdır.
b. Acil kardiyovasküler bakım: Kardiyovasküler ve pulmoner sistemi ilgilendiren ani ve sıklıkla hayatı tehdit eden veya etme potansiyeline sahip durumların temel ve ileri yaşam desteği kapsamında değerlendirilmesi ve tedavisidir. AKB, acil kardiyovasküler sorunların doğasının anlaşılması, hastaların yakın izlemi, mümkün olduğunca erken temel ve ileri yaşam desteğinin başlanması, komplikasyonların önlenmesi, hastaların uygun tedavisi, hastaların rahatlatılması ve hastanın kalıcı tedavisi için en uygun sağlık kurumuna naklini de kapsar.

B. Amaç ve hedefler:
a. Kardiyopulmoner resusitasyon ve acil kardiyovasküler bakım (KPR & AKB) konularında ulusal politika ve kılavuzların belirlenmesi için ulusal uzlaşı raporları oluşturmak.
b. KPR & AKB konusunda çalışan ulusal ve uluslar arası kurum, kuruluş, komisyon, çalışma grubu ve benzer oluşumlarla birlikte çalışmalar yapmak.
c. KPR & AKB ile ilgili politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak.
d. KPR & AKB ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunmak.
e. KPR & AKB ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak olarak görev almak.
f. Sağlık profesyonelleri ve tıp öğrencileri için ilk yardım, temel ve ileri acil kardiyovasküler bakım ile ilk yardım uygulayıcıları ve genel halk için ilk yardım, temel acil kardiyovasküler bakım programları düzenlemek.
g. KPR & AKB konusunda tüm sağlık çalışanlarına yüksek kaliteli eğitimler, kurslar ve her tür bilimsel etkinlikler düzenlemek.
h. Tıp eğitiminde KPR & AKB eğitimlerinin verilmesini sağlamak
i. Toplumun ani kardiyak ölüm konusunda farkındalığını artırarak temel yaşam desteği ve ilkyardım uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak.
j. Otomatik eksternal defibrilatörleri riskli alanlarda bulundurulması ve kullanımının sağlanması için projeler düzenlemek ve eğitim programları oluşturmak.

Başkan

Murat Pekdemir

 

Sekreter

Gül Pamukçu Günaydın

Özgür Çevrim
Özgür Çevrim
Yunus Emre Arık
Yunus Emre Arık
Murat Çetin
Murat Çetin
Özgür Karcıoğlu
Özgür Karcıoğlu
Müge Günalp Eneyli
Müge Günalp Eneyli
Neşe Çolak Oray
Neşe Çolak Oray
Özge Duman Atilla
Özge Duman Atilla
Özlem Dikme
Özlem Dikme
Özgür Dikme
Özgür Dikme
Bülent Erbil
Bülent Erbil
Özlem Köksal
Özlem Köksal
Murat Ersel
Murat Ersel
Mustafa Burak Sayhan
Mustafa Burak Sayhan
Neşe Nur User
Neşe Nur User
Göksu Afacan
Göksu Afacan
Behlül Baş
Behlül Baş
Buğra İlhan
Buğra İlhan
Özlem Yiğit
Özlem Yiğit
Murat Pekdemir
Murat Pekdemir
Cem Ertan
Cem Ertan
Önder Limon
Önder Limon
Gülsüm Limon
Gülsüm Limon
Gül Pamukçu Günaydın
Gül Pamukçu Günaydın
Betül Akbuga Özel
Betül Akbuga Özel
Mutlu Kartal
Mutlu Kartal
Erkan Göksu
Erkan Göksu
İncifer Kanbur
İncifer Kanbur
Gökhan Aksel
Gökhan Aksel
Melih İmamoğlu
Melih İmamoğlu
Turgay Yılmaz Kılıç
Turgay Yılmaz Kılıç
Sinem Avcı
Sinem Avcı
Ömer Salt
Ömer Salt
Ayhan Özhasenekler
Ayhan Özhasenekler
Gülhan Kurtoğlu Çelik
Gülhan Kurtoğlu Çelik
İsmail Erkan Aydın
İsmail Erkan Aydın
Alp Şener
Alp Şener
Çağdaş Yıldırım
Çağdaş Yıldırım
Burcu Tanay Demirdöven
Burcu Tanay Demirdöven
Serkan Şahin
Serkan Şahin
Sinan Genç
Sinan Genç
Nazlı Gömeli Kurt
Nazlı Gömeli Kurt
Ülkü Açıksöz
Ülkü Açıksöz
Müge Arslan
Müge Arslan