TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Proje Geliştirme ve İnovasyon
Çalışma Grubu


Vizyon ve Misyon: 

Gelişen dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde AR-GE ve İnovasyon  kavramı her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle sağlık bilimleri, sürecin en dinamik olduğu alanların başındadır. Acil Tıp alanında en köklü ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp alanında projeler üretilmesi, teşvik edilmesi ve konu ile ilgili ağ oluşturarak bilgi ve deneyimin paylaşılması konusunda kilit bir role sahip olmalıdır. 

Amaçlar:

  1. TATD adına Avrupa Birliği, Tübitak vb. kuruluşlarca desteklenen AR-GE projeleri üretmek ve yürütmek
  1. Acil Tıp alanında AR-GE faaliyetleri yürüten kişi, kurum ve kuruluşlar arasında ağ kurmak  
  1. Acil Tıp alanındaki inovatif proje başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve uygun görülenleri dernek yönetimine sunmak 
  1. Araştırma-Geliştirme ve inovasyon alanındaki gelişmeleri, toplantı, çağrı, destek ve faaliyetleri duyurmak
  1. Acil Tıp alanındaki inovatif fikirlerin ortaya çıkacağı yarışmalar düzenlemek
  1. AR-GE ve İnovasyon alanında eğitim ve toplantılar düzenlemek 

Başkan:

Doç. Dr. Orhan Çınar

orhan.cinar@tatd.org.tr

Genel Sekreter:

Uzm. Dr. Yahya Ayhan Acar 

 

 

Doç.Dr. Orhan Çınar
Doç.Dr. Orhan Çınar
Dr. Ahmet Şenel
Dr. Ahmet Şenel
Dr. Banu Karakuş Yılmaz
Dr. Banu Karakuş Yılmaz
Dr. Erdem Çevik
Dr. Erdem Çevik
Dr. Gizem Önce
Dr. Gizem Önce
Dr. Kaan Yusufoğlu
Dr. Kaan Yusufoğlu
Dr. Ömer Faruk Karakoyun
Dr. Ömer Faruk Karakoyun
Dr. Özlem Güneysel
Dr. Özlem Güneysel
Dr. Ramazan Sabırlı
Dr. Ramazan Sabırlı
Dr. Tuba Cimilli Öztürk
Dr. Tuba Cimilli Öztürk
Dr. Yahya Ayhan Acar
Dr. Yahya Ayhan Acar
Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen
Prof. Dr. Aslıhan Yürüktümen
İNDİR BELGE ADI TARİH

ati@tatd.org.tr