TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Proje Geliştirme ve İnovasyon
Çalışma Grubu

Vizyon ve Misyon: 

Gelişen dünyada ve buna paralel olarak ülkemizde AR-GE ve İnovasyon  kavramı her geçen gün önem kazanmaktadır. Özellikle sağlık bilimleri, sürecin en dinamik olduğu alanların başındadır. Acil Tıp alanında en köklü ve etkin sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Acil Tıp Derneği, acil tıp alanında projeler üretilmesi, teşvik edilmesi ve konu ile ilgili ağ oluşturarak bilgi ve deneyimin paylaşılması konusunda kilit bir role sahip olmalıdır. 

 

Amaçlar:

  1. TATD adına Avrupa Birliği, Tübitak vb. kuruluşlarca desteklenen AR-GE projeleri üretmek ve yürütmek
  2. Acil Tıp alanında AR-GE faaliyetleri yürüten kişi, kurum ve kuruluşlar arasında ağ kurmak  
  3. Acil Tıp alanındaki inovatif proje başvurularını kabul etmek, değerlendirmek ve uygun görülenleri dernek yönetimine sunmak 
  4. Araştırma-Geliştirme ve inovasyon alanındaki gelişmeleri, toplantı, çağrı, destek ve faaliyetleri duyurmak
  5. Acil Tıp alanındaki inovatif fikirlerin ortaya çıkacağı yarışmalar düzenlemek
  6. AR-GE ve İnovasyon alanında eğitim ve toplantılar düzenlemek 

 

Başkan

Ramazan Sabırlı

 

Sekreter

Göksu Berikol

 

 

Orhan Çınar
Orhan Çınar
Arzu Denizbaşı
Arzu Denizbaşı
Banu Karakuş Yılmaz
Banu Karakuş Yılmaz
Erdem Çevik
Erdem Çevik
Erkan Günay
Erkan Günay
Ersin Aksay
Ersin Aksay
Gizem Önce
Gizem Önce
Kaan Yusufoğlu
Kaan Yusufoğlu
Ömer Faruk Karakoyun
Ömer Faruk Karakoyun
Özgür Çevrim
Özgür Çevrim
Özlem Güneysel
Özlem Güneysel
Ramazan Sabırlı
Ramazan Sabırlı
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Şener
Serkan Şener
Serkan Yılmaz
Serkan Yılmaz
Süleyman Türedi
Süleyman Türedi
Yahya Ayhan Acar
Yahya Ayhan Acar
Yasin Yıldız
Yasin Yıldız
Yunus Emre Arık
Yunus Emre Arık
Neşe Çolak Oray
Neşe Çolak Oray
Emre Karslı
Emre Karslı
İNDİR BELGE ADI TARİH