TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Medikal Simülasyon Çalışma Grubu

Medikal simülasyon, günümüz sağlık profesyonelleri eğitimlerinin modern anlamda dizayn edilip, yerine göre yüksek teknoloji ürünleri ile desteklendiği tıp eğitim metodudur. Özellikle de son dekat içinde ülkemizde önemli oranda gelişen bu alanın, daha sağlıklı gelişmesinde rol sahibi olmak üzere; 29 Ekim 2019 tarihli TATD (Türkiye Acil Tıp Derneği) Yönetim Kurulu’nda Medikal Simülasyon Çalışma Grubu (MEDSİM) kurulması kararı alınmıştır. Türkiye Acil Tıp Derneği bünyesinde kurulan bu çalışma grubu, Türkiye’de ve tüm dünyada medikal simülasyon süregelirliği ve gelişiminde önemli rol oynamak üzere planlanmış ve yürürlüğe girdirilmiş olup, ilgili kurul kararı ile, Başkan olarak; Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu görevlendirilmiştir. Çalışma grubunun Genel Sekreterliği görevini ise Dr. Öğretim Üyesi Yahya Ayhan Acar yürütmektedir.

Misyon: Medikal Simülasyon Çalışma Grubu, Acil Sağlık Hizmetlerinde yer alan sağlık personellerinin mesleki gelişimlerinin simülasyon uygulamaları ile modern ve güçlü biçimde desteklenmesini sağlarken, ülkemiz tıp eğitimi içinde yer alan ya da alacak medikal simülasyon alanındaki faaliyetlere destek olmayı kendisine amaç edinmiştir.

Vizyon: TATD Medikal Simülasyon Çalışma Grubu, simülasyon aracılı eğitim modelini en iyi şekilde uygular ve de uygulatırken, ulusal ve uluslararası medikal simülasyon faaliyetlerinde akla ilk gelen yapılar arasında olmayı hedefler.

Amaçlar:

 1. Medikal Simülasyon farkındalığını arttırmak, buna ait farklı eğitim metotlarının yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak

 2. Medikal Simülasyon alanındaki merkez, eğitici ve eğitimlerinin; Acil Tıp bakış açısı ile değerlendirilerek, standardizasyonunu sağlamaya dönük çalışmalarda bulunmak

 3. Medikal simülasyon alanında deneyimli eğitmenlerin yetiştirilmesi amacı ile kurs, sempozyum, kongre, rehber, kitap yayını vb. faaliyetlerde bulunmak

 4. MEDSİM çalışma grubu bünyesindeki üyeleri ile tek ya da çok merkezli araştırmaları planlamak, yayımlanması için çalışmalarda bulunmak

 5. Medikal Simülasyon ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler üretmek, üretilmiş projelerde ortak görev almak

 6. Medikal Simülasyon alanında multidisipliner faaliyetlere ağırlık vererek, farklı uzmanlık dalları ile iş birliği yapmak, bu alandaki ortak faaliyetler için çalışmalarda bulunmak

 7. Medikal kullanım amaçlı kurulması planlanan ya da yeniden revizyona çıkılan simülasyon merkezlerine danışmanlık hizmeti vermek

 8. Medikal simülasyon merkezlerinin Acil Tıp ilgi alanlarına giren birimlerinin uygunluğuna dair; isteğe bağlı değerlendirmelerde bulunmak, sertifikasyon ile bu üniteleri belgelendirmek

 9. Ülkemizde ve dünyada simülasyon ilişkili ileri teknolojileri takip etmek, bağlantılarımızı bu konuda bilgilendirmek

 10. Türkiye Acil Tıp Derneği bünyesinde bulunan başta Proje Geliştirme ve İnovasyon Çalışma grubu (ATİ) olmak üzere farklı çalışma grupları ile ortak faaliyetlerde bulunmak, AR-GE ve İnovasyon alanında eğitim ve toplantılar düzenlemek

MEDSİM Yürütme Kurulu

 1. Başkan

 2. Genel Sekreter


 

 

Başkan

Serkan Emre EroğluSekreter

Yahya Ayhan Acar

 

 

Serkan Emre Eroğlu
Serkan Emre Eroğlu
Yahya Ayhan Acar
Yahya Ayhan Acar
Gültekin Kadı
Gültekin Kadı
Tanju Taşyürek
Tanju Taşyürek
Özlem Dikme
Özlem Dikme
Ayça Koca
Ayça Koca
Özlem Köksal
Özlem Köksal
Neşe Nur User
Neşe Nur User
Gökhan Aksel
Gökhan Aksel
Cem Şimşek
Cem Şimşek
Faruk Danış
Faruk Danış
Mustafa Emin Çanakcı
Mustafa Emin Çanakcı
Onur Karakayalı
Onur Karakayalı
Serpil Yaylacı
Serpil Yaylacı
Ayhan Özhasenekler
Ayhan Özhasenekler
Çağdaş Yıldırım
Çağdaş Yıldırım
Ahmet Burak Oğuz
Ahmet Burak Oğuz
Ali Batur
Ali Batur
Nurdan Ergün Acar
Nurdan Ergün Acar
Merve Ekşioğlu
Merve Ekşioğlu
Ramazan Sivil
Ramazan Sivil
Süleyman İbze
Süleyman İbze
Feriyde Çalışkan
Feriyde Çalışkan
Emre Kudu
Emre Kudu
Hüseyin Sevil
Hüseyin Sevil
Eda Arş
Eda Arş
Nazire Avcu
Nazire Avcu
Zafer Beşer
Zafer Beşer
Onur Zorbozan
Onur Zorbozan
Çağrı Serdar Elgörmüş
Çağrı Serdar Elgörmüş
Güçlü Selahattin Kıyan
Güçlü Selahattin Kıyan
Esra Karaman
Esra Karaman
Kamil Kayayurt
Kamil Kayayurt
Abdullah Algın
Abdullah Algın
Ali Türkeli
Ali Türkeli
Can Özen
Can Özen
Deniz Tengerek
Deniz Tengerek
Fatma Özdemir
Fatma Özdemir
Kamil Kokulu
Kamil Kokulu
Mehmet Ergin
Mehmet Ergin
Oğuzhan Küçük
Oğuzhan Küçük
Okan Aydın
Okan Aydın
Özgür Tatlı
Özgür Tatlı
Serdar Özdemir
Serdar Özdemir
Ümre Keskin
Ümre Keskin
Burçak Kantekin
Burçak Kantekin
Hasan Aldinç
Hasan Aldinç
Ahmet Oğuzhan Küçük
Ahmet Oğuzhan Küçük
İNDİR BELGE ADI TARİH

E-posta: [email protected]

Adres: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. 274/5

Mahall Ankara F Blok No: 8 Çankaya / ANKARA

Tel:  0 (312) 438 12 66