TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Havadan Tıbbi
Nakil Çalışma Grubu

Vizyon: Ülkemizde havadan tıbbi nakil süreçlerinde hasta merkezli hizmet kalitesini artırmak amacıyla teknik, bilimsel ve uygulamaya yönelik alt yapıları oluşturan, ülke çapında kılavuz ve protokoller oluşturmayı hedefleyen dinamik bir topluluk olmak.

Misyon: Havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumdaki farkındalığı artırmak ve havadan tıbbi nakil sistemini ilgili platformlarda tanıtmak.

Hedefler: Belirlenen amaçlarına uygun olarak, havadan tıbbi nakil ve havada kritik hasta bakımı konusunda uluslararası gelişmeleri takip etmek, ulusal platformda bilimsel ve kanıta dayalı çalışmalar yapmak ve güncel literatüre uygun protokoller oluşturmak. Havadan tıbbi nakil hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere eğitimler düzenlemek.

Grubun Çalışma Planı:

  • Havadan tıbbi nakil hizmetleri konusunda toplumu bilinçlendirmek, uygulamaları geniş kitlere yaymak ve hizmetin kalitesini artırmak amacıyla çalışmalar yapmak.
  • Havadan tıbbi nakil konusunda yapılacak olan bilimsel projeleri özendirmek ve desteklemek, konusuyla ilgili ulusal ve uluslararası alandaki bilimsel toplantılara (kongre, sempozyum, çalıştay, vb) katılım sağlamak ve gerekirse bu tür toplantılar düzenlemek.
  • Havadan tıbbi nakil süreçleri için gerekli ihtiyaçları karşılayacak yeterlilikte, güncel bilgiler temelinde, profesyonel bir eğitim ve sertifikasyon programı oluşturmak. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü eşgüdümü ile bu sertifikalı eğitim programının ilgili mevzuatlara dahil edilmesini sağlamak.
  • Sertifikalı eğitimin havadan tıbbi nakil hizmetlerinde görev alan tüm sağlık personeline zorunlu bir eğitim olarak verilmesi sağlamak.
  • Diğer sivil havacılık, havacılık tıbbı ve hastane öncesi sağlık personellerini hedefleyen STK’lar ile iletişimin ve koordinasyonun artırılmasını sağlamak.
  • Ulusal düzeyde Havadan Hasta Naklini gerçekleştiren T.C. Sağlık Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve özel ambulans servisleri arasında organize, düzenli ve sürekli biçimde koordinasyonu sağlayacak projeler üretmek.
  • Çalışma grubunun ortak görüş ve önerilerini TATD yönetim kurulu onayına sunmak ve sonrasında ilgili merciler ile paylaşmak.

Başkan

Yahya Ayhan Acar

Genel Sekreter

Onur Tezel

Serkan Emre Eroğlu
Serkan Emre Eroğlu
Serkan Şener
Serkan Şener
Yahya Ayhan Acar
Yahya Ayhan Acar
Ahmet Demircan
Ahmet Demircan
Bahadır Çağlar
Bahadır Çağlar
Burak Bekgöz
Burak Bekgöz
Cihan Büyüksütçü
Cihan Büyüksütçü
Deniz Aldemir
Deniz Aldemir
Etem Düzok
Etem Düzok
Fırat Kaynak
Fırat Kaynak
Gültekin Kadı
Gültekin Kadı
İsmail Yeşiltaş
İsmail Yeşiltaş
Kadir Dibek
Kadir Dibek
Kurtuluş Açıksarı
Kurtuluş Açıksarı
M. Fatih Beşer
M. Fatih Beşer
M. Nuri Bozdemir
M. Nuri Bozdemir
Mehmet Akçimen
Mehmet Akçimen
Mehmet Akif Karadaş
Mehmet Akif Karadaş
Mehmet Dokur
Mehmet Dokur
Mehmet Eren Tuna
Mehmet Eren Tuna
Mehmet Şahin Mutlu
Mehmet Şahin Mutlu
Mesut Zorlu
Mesut Zorlu
Mustafa Keşaplı
Mustafa Keşaplı
Mustafa Ramiz Tel
Mustafa Ramiz Tel
Mustafa Sever
Mustafa Sever
Necati Salman
Necati Salman
Nesrin Şahin
Nesrin Şahin
Onur Hakoğlu
Onur Hakoğlu
Onur Tezel
Onur Tezel
Orhan Şahin
Orhan Şahin
Orkun Gürbüz
Orkun Gürbüz
Öncü Sancak
Öncü Sancak
Özgür Özen
Özgür Özen
Ramazan Güven
Ramazan Güven
Tanju Taşyürek
Tanju Taşyürek
Togay Evrin
Togay Evrin
Ural Kaya
Ural Kaya
Volkan Ülker
Volkan Ülker
Yavuz Yiğit
Yavuz Yiğit
Yıldıray Çete
Yıldıray Çete
Alper Gelen
Alper Gelen
Fatih Cırıl
Fatih Cırıl
Emre Bülbül
Emre Bülbül