TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Çocuk Acil Tıp Çalışma Grubu

TANIM

TATD Çocuk Acil Tıp Çalışma Grubu, çocuk hastaların acil sağlık hizmetlerinde görev alan ulusal ve uluslararası tüm hekimler ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak, acil tıp ile ilgili konularda (klinik, eğitim, yönetim, kılavuzlar vs) bilgi paylaşımı yapmak ve çocuk acil tıbbın geleceği için üst otoritelere önerilerde bulunmak amacı ile TATD Yönetim Kurulu’nun 06 Ocak 2020 tarihli toplantısında kurulmuştur.

 

ÇOCUK

Yenidoğandan 18 yaşa kadar olan kişiyi tanımlar. 12-18 yaş arasındaki çocukların yetişkinlerle birçok benzerliği vardır. 16-18 yaş arası çocuklar çoğunlukla yetişkin olarak kabul edilir, ancak bu yaş grubundakiler savunmasız olabilirler.

 

ACİL SERVİS

Sağlık hizmeti sunan kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişileri ve gerçek kişiler tarafından kurulmuş yataklı sağlık tesisleri bünyesinde yer alan, hastaların hastalık veya yaralanma ile randevusuz olarak gelebileceği ve bir ekip tarafından görülebileceği acil bakım için ayrılmış bir alan anlamına gelir.

 

ÇOCUK ACİL TIP

Akut olarak hastalanan veya yaralanan çocukların tanı, tedavi ve yönlendirilmesinde hızlı ve etkin yaklaşımlar gösterebilmek için gereken bilgi ve beceri setini içeren tıpta uzmanlık alanıdır. Çocuk acil bakımı hem çocuk hem de acil tıp uzmanlığı eğitiminde elde edilen bilgi ve beceri dizisini içerir.

 

VİZYON

Çocuk hastaların acil tıbbi bakımında mükemmeliyeti yakalamak.

 

MİSYON

Çocuk hastaların acil sağlık hizmetlerinde görev alan ulusal ve uluslararası ilgili tüm hekimler ve kuruluşlar ile işbirliği sağlamak, acil tıp ile ilgili konularda (klinik, eğitim, yönetim, kılavuzlar vs) bilgi paylaşımı yapmak, sürekli mesleki eğitimler düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak ve çocuk acil tıbbın geleceği için üst otoritelere önerilerde bulunmak.

 

AMAÇ VE HEDEFLER

 • Çocuk acil tıp ile ilgili ulusal ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları, çocuk acil tıp uzmanları ve acil tıp uzmanları arasındaki işbirliğini artırmak
 • Çocuk hastaların güvenliği ve acil serviste bakımı ile ilgili konularda acil tıp uzmanları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ve çocuk acil tıp uzmanları arasında bilgi paylaşımını teşvik etmek
 • Tıpta uzmanlık eğitimi sırasında ve mezuniyet sonrası sürekli gelişimde çocuk acil tıp konusunda verilen eğitimin müfredatı, yürütülmesi ve değerlendirilmesi konusunda yol gösterici olmak
 • Acil tıp uzmanları ve tıpta uzmanlık öğrencilerinin çocuk acil tıp ile ilgili yetkinlik ve yeterliklerinin (bilgi, beceri ve tutum) gelişmesini teşvik etmek
 • Acil serviste çocuk hastaların bakımında görev alan tüm hekimlerin çocuk acil tıp konusunda bilimsel çalışmalar yapmasını teşvik etmek
 • Acil serviste çocuk hastaların bakımında görev alan tüm hekimler için çalıştay, kurs, sempozyum, kongre vs gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek
 • Çocuk acil hastaların güvenliği ve acil serviste bakımı ile ilgili kanıta dayalı kılavuzlar ve bilimsel kaynaklar oluşturmak
 • Çocuk acil tıp alanında eğitim, hizmet, araştırma ile ilgili kaynakları (dergileri, kitaplar, kılavuzlar vs) takip etmek, çocuk hastaların acil bakımında görev alan hekimler ile paylaşmak
 • Çocuk acil tıp ilgili konularda olumlu ve endişe verici tüm gelişmeleri takip etmek ve çocuk hastaların acil bakımında görev alan hekimler ile paylaşmak
 • Tüm çocukların bakımında sağlık eşitliğini savunmak ve istismar, ihmal, gıda güvensizliği, konut güvensizliği ve akıl sağlığı bakımı gibi sağlık sonuçlarına etki eden sosyal faktörler için farkındalık yaratmak
 • Sağlık çalışanları, tıp öğrencileri ve ilkyardımcılar için çocuk acil ile ilgili temel yaşam desteği uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlamak
 • Çocuk hastaların acil servislerde bakım aldığı alanların standartlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak, ulusal politikalar, kılavuzlar ve uzlaşı raporlarının oluşturulmasına katkı sağlamak
 • Çocuk acil tıp ilgili her türlü konuda yapılan çalışmaların sonuçlarına göre üst otoritelere önerilerde bulunmak
 • Politika ve kılavuzların belirlenmesi için uluslararası uzlaşı raporlarına katkıda bulunmak

Başkan

Cem Oktay

 

Sekreter

Emine Yüzbaşıoğlu

 

Sosyal Medya Ekibi

Fatma Selman

Murat Çetin
Murat Çetin
Bülent Erbil
Bülent Erbil
Gül Pamukçu Günaydın
Gül Pamukçu Günaydın
Canan Akman
Canan Akman
Mustafa Emin Çanakcı
Mustafa Emin Çanakcı
Umut Payza
Umut Payza
Cem Oktay
Cem Oktay
Gürkan Altuntaş
Gürkan Altuntaş
Fatma Selman
Fatma Selman
Hanife Yenigün
Hanife Yenigün
Süleyman Alpar
Süleyman Alpar
Vehbi Özaydın
Vehbi Özaydın
Emine Yüzbaşıoğlu
Emine Yüzbaşıoğlu
Ali Selman Bilgü
Ali Selman Bilgü
Hüseyin Çetin Arslan
Hüseyin Çetin Arslan
Çağlar Kaus
Çağlar Kaus
İNDİR BELGE ADI TARİH