TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Afet
Çalışma Grubu

AMAÇ ve HEDEFLER
Herhangi bir afet öncesinde, esnasında ve sonrasında TATD' nin görevlerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu amaçla projeler üretilmesi için kurulan organdır. Afetin her türü ile ilgili ve her boyutta ( komisyon - TATD - toplum sırası ile) eğitim vermek, afet öncesi olası afet senaryolarına göre ayrıntılı belirlenmiş programların verilmesi, afet ile ilgili her türlü kurumun benzer hazırlıklarının incelenmesi ve bu konuda projeler geliştirilerek kamuoyu oluşturulması, afet bilinci eğitimlerine özellikle medikal konularda bilgi aktarımına öncelik vererek sürdürmek.

GÖREVLER
Üyelerini ve halkı afet, afet hekimliği ve afet organizasyonu konularında bilimsel olarak eğitmek.  Afet öncesi hazırlık döneminde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bildiklerini ve öğrendiklerini ilgili kuruluşlar ile paylaşmak, işbirliği yapmak. Afetlerde ilkyardım konusunda halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve bu konuda eğitim broşürleri hazırlamak. Türkiye'deki resmi ve özel hastanelerin “Hastane Afet Planlarını” yapmaları,  yazılı bir plan hazırlamaları ve yılda en az bir kere tatbikat yapmaları konusunda teşvik etmek. Afet Organizasyonu konusunda ilgili kuruluşlara bilimsel destek sağlamak. Sağlık kurumlarını planları ve hazırlıkları yönünden belirli aralıklarla bilgilendirmek. Tüm kuruluşların, halkın ve sağlık personelinin Afet organizasyonu konusu üzerindeki bilgisini arttırmak ve günlük gelişmelere ayak uydurabilmesi için; Yılda bir kez Uluslararası toplantı düzenlemek, dernek Yönetim Kurulunda görevli ve meraklı arkadaşların yurt dışı kongrelere katılımını sağlamak, teşvik etmek, destek olmak, afet ile ilgili yurt dışı kuruluşlar ile bilimsel ilişki (derneklere üye olmak vs.) kurmak, dernek bünyesinde AFET ile ilgili bir kütüphane kurmak, aylık dergilere abone olmak, ders kitapları temin etmek, TATD web sayfasında afet ile ilgili bölüm hazırlamak ve konuyla ilgili çeşitli linkler yaratmak,  Türk Afet Tıbbı literatürüne kaynak olabilecek nitelikte, makale, derleme ve kitaplar oluşturmak.

Başkan: Doç. Dr. Recep Dursun

Sekreter: Uzm. Dr. Onur Karakayalı

 

Erkan GÜNAY
Erkan GÜNAY
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Prof. Dr. Serkan Yılmaz
Prof. Dr. Murat ERSEL
Prof. Dr. Murat ERSEL
Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
Dr. Doğaç Niyazi Özüçelik
Dr. Öğr. Üyesi M. Feridun Çelikmen
Dr. Öğr. Üyesi M. Feridun Çelikmen
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Uzm. Dr. Onur Karakayalı
Uzm. Dr. Onur Karakayalı
Dr. Recep Dursun
Dr. Recep Dursun
Prof. Dr. Murat Orak
Prof. Dr. Murat Orak
Dr. Mahmut Taş
Dr. Mahmut Taş
Uzm. Dr. Mustafa Yazıcığlu
Uzm. Dr. Mustafa Yazıcığlu
Uzm. Dr. Sıla Şadıllıoğlu
Uzm. Dr. Sıla Şadıllıoğlu
Uzm. Dr. Aziz Vatan
Uzm. Dr. Aziz Vatan
Uzm. Dr. Yenal Karakoç
Uzm. Dr. Yenal Karakoç
Uzm. Dr. Salih Ekinci
Uzm. Dr. Salih Ekinci
İNDİR BELGE ADI TARİH