TATD | ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

ÇALIŞMA GRUBU

Acil Tıp Akademisi (ATAK)

ATAK acil tıp uzmanlarının akademik bilgi üretme konusundaki yetkinliklerini arttırma konusunda çalışmalar yapmaktadır.

Bu doğrultuda;

  • Eğitici Eğitimleri
  • Ölçme ve Değerlendirme Kursları
  • Araştırma Planlama Kursları
  • İstatistik Kursları

gerçekleştirilmektedir.

Eğitimler ve Nitelikleri:

1. Eğitici Eğitimi:

Acil Tıp uzmanı eğiticilerin temel eğitim faaliyetlerini güncel olarak nasıl uygulamaları gerektiği ile ilgili eğitimdir.

Hedef Kitle: Öğretim üye ve elemanları

2. Ölçme ve Değerlendirme Kursları:

Asistan ve öğrenci eğitimlerinin sonuçlarının ve etkinliğinin modern uygulamalar eşliğinde nasıl değerlendirileceğine yönelik kurslardır.

Hedef Kitle: Öğretim üye ve elemanları

3. Araştırma Planlama Kursları

Bir araştırma planlanırken seçilecek uygun araştırma metodunun saptanması, bu metodun detayları ve nasıl uygulanacağı ile ilgili kurslardır.

Hedef Kitle: Uzman doktorlar, öğretim üye ve elemanları

4. İstatistik Kursları

Araştırmalardan elde edilen verilerin istatistiksel olarak analiz ve yorumlanmasına yönelik bilgilerin verildiği kurslardır. 

Başkan

Doç. Dr. Şeref Kerem Çorbacıoğlu

Sekreter

Doç. Dr. Gökhan Aksel

Orhan ÇINAR
Orhan ÇINAR
Ersin AKSAY
Ersin AKSAY
Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ
Prof. Dr. Murat ERSEL
Prof. Dr. Murat ERSEL
Prof. Dr. Murat Pekdemir
Prof. Dr. Murat Pekdemir
Doç. Dr. Gökhan AKSEL
Doç. Dr. Gökhan AKSEL
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Mehmet Ali Karaca
Doç. Dr. Haldun AKOĞLU
Doç. Dr. Haldun AKOĞLU
Doç. Dr. Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU
Doç. Dr. Şeref Kerem ÇORBACIOĞLU
Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN
Doç. Dr. Nurettin Özgür DOĞAN
İNDİR BELGE ADI TARİH