TATD | ACİL TIP YETERLİLİK KURULU

ACİL TIP YETERLİLİK KURULU

ACİL TIP YETERLİLİK KURULU

Yapım Aşamasındadır

Eğitim Kurumları Ziyareti

Yapım Aşamasındadır

 

 

ACİL TIP YETERLİK KURULU TARİHÇE

 

Acil Tıp Uzmanlığı, 30 Nisan 1993 tarih ve 21567 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yeni bir uzmanlık anadalı olarak kabul edilmiştir. Asistanlık eğitimi ise Nisan 1994’teki Tıpta Uzmanlık Sınavında ilan edilen kadrolara başlayan asistanlar ile İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde başlamıştır.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD), 25 Mayıs 1995 tarihinde İzmir’de kurulmuş ve kurulduğu günden itibaren “Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonu” altında acil tıp uzmanlık eğitiminin standartlarının belirlenmesi için çalışmalara başlamıştır. TATD, 1997 yılından itibaren acil tıp uzmanlığını Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (TTB-UDKK) (eski adı TTB-Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu) içinde temsil etmiş ve üyeleri TTB-UDEK başkanlığında aktif görevler almıştır.

İlki Şubat 1996’da olmak üzere 22 Mayıs 2002 tarihine kadar çeşitli illerde toplamda 5 kez Acil Tıp Anabilim Dalları Koordinasyon Toplantıları düzenlenmiş ve o tarihlerde uzmanlık eğitimi verilen tüm anabilim dalları davet edilerek, acil tıp uzmanlık eğitiminin standardizasyonu için çok önemli adımlar atılmıştır.

TATD olarak yapılan çalışma ve toplantılar ışığında, ilk basımı Aralık 2000’de yapılan “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi ve Acil Servislerin Standardizasyonu Taslağı”, 30 Kasım 2001 tarihinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan Türk Tabipleri Birliği – Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Toplantısında tüm uzmanlık dernekleri temsilcilerine şimdiye kadar hazırlanan ve TTB-UDEK’e gönderilen ilk kılavuz olarak sunulmuştur. TATD ATU komisyonu üyeleri, Enfeksiyon Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları gibi diğer branşların müfredat oluşturma çalışmalarına konuşmacı ve yardımcı olarak davet edilmişlerdir.

TTB-UDEK tarafından yürütülen yeterlik çalışmaları ve hazırlanan yeterlik yönerge taslağı ışığında TATD tarafından 2002 yılında Acil Tıp Uzmanlığı Yeterlik Kurulu çalışmaları başlamış ve 03 Mayıs 2004 tarihinde TATD 6. Dönem Yönetim Kurulu’nun 6. Olağan Toplantısında, toplantıya katılan Dr. Cem OKTAY (Başkan), Dr. Rıdvan ATİLLA, Dr. Yıldıray ÇETE, Dr. Oktay ERAY, Dr. İbrahim TÜRKÇÜER, Dr. Murat ERSEL, Gülten SUCU tarafından “Acil Tıp Yeterlik Kurulu (ATYK) Yönergesi” kabul edilmiştir. Dr. Yıldıray ÇETE, Dr. Oktay ERAY, Dr. Arzu DENİZBAŞI, Dr. Rıdvan ATİLLA, Dr. Murat PEKDEMİR, Dr. İbrahim İKİZCELİ, Dr. Cuma YILDIRIM Yeterlilik Geçici Kurulu’na seçilmiştir.

ATYK 1. Genel Kurulu 27 Kasım 2004 tarihinde İzmir’de yapılmıştır. ATYK Genel Kurulu ile Kurul ve Komisyon üyelikleri seçilmiştir.

 

Yeterlilik Yürütme Kurulu

1

Yıldıray ÇETE (Acil Tıp Yeterlilik Kurulu Başkanı)

2

Arzu DENİZBAŞI (Acil Tıp Yeterlilik Kurulu Başkan Yardımcısı)

3

Rıdvan ATİLLA

4

Cuma YILDIRIM

5

Ahmet DEMİRCAN

6

İbrahim İKİZCELİ

7

Mehtap BULUT

 

Yeterlilik Yürütme Kurulu Yedek Listesi

1

Oktay ERAY

2

Özgür KARCIOĞLU

3

Özlem GÜNEYSEL

4

Salim SATAR

5

Zeynep KEKEÇ

 

Eğitim Kurumlarını ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu

1

Özgür KARCIOĞLU

2

Levent AVŞAROĞLULLARI

3

Murat PEKDEMİR

4

Oktay ERAY

5

Zeynep KEKEÇ

 

Sınav Komisyonu

1

Sedat YANTURALI

2

Cem OKTAY

3

Nurullah GÜNAY

4

Özlem GÜNEYSEL

5

Arif Alper ÇEVİK

 

Denetleme Komisyonu

1

Cahfer GÜLOĞLU

2

Salim SATAR

3

Sedat YANTURALI

 

Denetleme Komisyonu Yedek Listesi

1

Murat PEKDEMİR

2

Levent AVŞAROĞLULLARI

3

Cem OKTAY

 

TATD Acil Tıp Uzmanlığı Komisyonunun yürüttüğü görevler bu tarihten itibaren “Acil Tıp Yeterlik Kurulu” olarak devam etmiştir.

Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu Taslağının güncellenmesi çalışmaları başlamış ve “Acil Tıp Uzmanlık Eğitimi Kılavuzu” 29.01.2007 tarihinde 1. baskı olarak yayınlamıştır.

Kurum ziyaretleri ve akreditasyon çalışmalarına 2005 yılında başlanmış, 2006 yılında nihai halini almış ve kurum ziyaretlerinin başlatılması aşamasına gelinmiştir. Yeterlik sınavı için sınavların içeriği ve soruların hazırlanmasına başlanmış ve önemli yollar kat edilmiştir.

Ancak, 2007 yılının sonlarında Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), ikinci bir Acil Tıp Yeterlik Kurulu kurduğunu ilan etmiş ve Genel Kurul yapmaksızın Acil Tıp Yeterlik Kurul ve Komisyonlarını belirleyerek TTB-UDEK’e bildirmiştir. Bir anadalda tek ve özerk bir Yeterlik Kurulu olması gerektiği düşüncesi ile TTB-UDEK, başkanlarının hakemliğinde, her iki dernek Yönetim Kurulu temsilcilerini, 19.04.2008 tarihinde bir araya getirmiş ve bir protokol imzalanmıştır. 15.02.2014, 13.10.2014 ve 17.10.2015 tarihlerinde bir araya gelinse de, yeterlik kurulu çalışmaları birleştirilememiştir.

Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB-UEMS) tarafından tanınan TTB-UDEK’in 02.03.2018 tarih ve UDEK/B.10 sayılı yazısı ile “Acil Tıp Uzmanlık Alanı”nı temsil eden Uzmanlık Derneği’nin “Türkiye Acil Tıp Derneği” olduğu kararını bildirmiş ve “Acil Tıp Uzmanlık Alanı Yeterlik Kurulu” çalışmalarına başlanmasını ve süreç hakkında kendilerine bilgi verilmesini rica etmiştir.

Ulusal Yeterlik Kurulu tarafından verilen yetki ile Acil Tıp Uzmanlığını temsil eden Acil Tıp Yeterlik Kurulu 2. Olağan Genel Kurulu, 08 Haziran 2018 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi R Salonu Sıhhiye, Ankara’da saat 13:00 ile 16:00 arasında yapılmıştır.

Yeterlik Genel Kuruluna, Acil Tıp Uzmanlık Anadalında profesör ve doçent unvanı bulunan veya en az 5 yıldır yardımcı doçent (doktor öğretim üyesi) veya başasistan olarak bir eğitim kurumunda çalışan tüm Acil Tıp kökenli öğretim üyeleri davet edilmiştir. İlerleyen dönemde Acil Tıp Uzmanlık Anadalında hem uzmanlık eğitiminin, hem de uzmanlık eğitimini tamamlamış ve acil tıp uzmanı olmaya hak kazanmış hekimlerimizin mezuniyet sonrası eğitimlerinin standardizasyonu ve yeterliğin belgelendirilmesi çalışmalarına ivmelenerek devam edilmesi kararı alınmış ve ATYK Kurul ve Komisyonları seçilmiştir.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu

1

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE – Yürütme Kurulu Başkanı

2

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

3

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

4

Prof. Dr. Cüneyt AYRIK

5

Prof. Dr. Murat ERSEL

6

Prof. Dr. Sezgin SARIKAYA

7

Doç. Dr. Ayhan ÖZHASANEKLER

8

Doç. Dr. Bülent ERBİL

9

Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA

 

ATYK Akreditasyon Komisyonu

1

Prof. Dr. Cuma YILDIRIM

2

Prof. Dr. Ersin AKSAY

3

Prof. Dr. Cemil KAVALCI

4

Doç. Dr. Ayfer KELEŞ

5

Doç. Dr. Özlem KÖKSAL

6

Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

7

Doç. Dr. Engin Deniz ASLAN

8

Doç. Dr. Funda KARBEK AKARCA

9

Doç. Dr. N. Rana DİŞEL

 

ATYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

1

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

2

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

3

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

4

Prof. Dr. Murat ORAK

5

Prof. Dr. Aslıhan YÜRÜKTÜMEN ÜNAL

 

ATYK Sınav Komisyonu

1

Prof. Dr. Cem OKTAY

2

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

3

Doç. Dr. Nurdan ACAR

4

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA

5

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKBUĞA ÖZEL

 

Genel Kurul sonrası Kurul ve Komisyonlar çalışmalarına hızlı bir şekilde başlamıştır.

Akreditasyon (Kurum ziyaretleri) başvurularını yapan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın 23.10.2018 tarihinde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı’nın 01.11.2018 tarihinde ziyaret edilmesi ile başlamıştır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşama – Yazılı Bilgi Değerlendirme Sınavı 09.11.2018 tarihinde saat 13:00-15:30 arasında Regnum Kayra Kongre Merkezi Antalya’da yapılmıştır.

Acil Tıp Yeterlik Sınavı 2. Aşama – Beceri Değerlendirme Sınavı 14.06.2019 tarihinde saat 09:00-12:00 arasında Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Simülasyon ve Eğitim Becerileri Laboratuarları’nda yapılmıştır.

Acil Tıp Yeterlik Kurulu çalışmaları Kurul ve Komisyon üyelerinin özverili çalışmaları ve tüm acil tıp hekimlerinin destekleri ile sürmektedir.

Saygılarımızla,

 

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

09.09.2019

 

 

Acil Tıp Yeterlik Kurulu Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Yıldıray ÇETE – Yürütme Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

Prof. Dr. Murat PEKDEMİR

Prof. Dr. Cüneyt AYRIK

Prof. Dr. Murat ERSEL

Prof. Dr. Sezgin SARIKAYA

Prof. Dr. Ayhan ÖZHASANEKLER

Doç. Dr. Bülent ERBİL

Doç. Dr. Özge DUMAN ATİLLA

 

ATYK Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Cuma YILDIRIM

Prof. Dr. Ersin AKSAY

Prof. Dr. Cemil KAVALCI

Doç. Dr. Ayfer KELEŞ

Doç. Dr. Özlem KÖKSAL

Doç. Dr. Haldun AKOĞLU

Doç. Dr. Engin Deniz ASLAN

Doç. Dr. Funda Karbek Akarca

Doç. Dr. N. Rana DİŞEL

 

ATYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu

Prof. Dr. Süleyman TÜREDİ

Prof. Dr. İbrahim TÜRKÇÜER

Prof. Dr. Serkan YILMAZ

Prof. Dr. Murat ORAK

Prof. Dr. Aslıhan YÜRÜKTÜMEN ÜNAL

 

ATYK Sınav Komisyonu

Prof. Dr. Cem OKTAY

Prof. Dr. Arzu DENİZBAŞI

Doç. Dr. Nurdan ACAR

Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan ATİLLA

Dr. Öğr. Üyesi Betül AKBUĞA ÖZEL

Değerli meslektaşlarımız,

Ulusal Yeterlik Kurulu’nun verdiği yetki ile 08 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da 2. Genel Kurulu’nu yapan Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu tarafından düzenlenecek olan 2019 yılı Güz Dönemi 2. Acil Tıp Yeterlik Sınavı’nın “1. Aşaması- Bilgi Değerlendirme Sınavı (Yazılı Sınav)” 23 Kasım 2019 Cumartesi günü yapılacaktır.

 

Yazılı sınava tüm acil tıp uzmanları ile acil tıp uzmanlık eğitiminin son yılında olan tıpta uzmanlık öğrencileri katılabilecektir.

 

2019 Güz dönemi sınavına katılmak isteyen meslektaşlarımızın ekteki “2. Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Aşaması Başvuru Formu” ve ayrıntıları aşağıda belirtilen ek belgelerle, Acil Tıp Yeterlik Kurulu Sınav Komisyonu’na e-posta göndererek ([email protected]) başvurmaları gerekmektedir.

 

  1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı hakkında detaylı bilgiye https://www.tatd.org.tr/tr/acil-tip-yeterlik-kuruluadresinden ulaşabilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

Acil Tıp Yeterlik Kurulu

Sınav Komisyonu adına

Prof. Dr. Cem OKTAY

 

  1. Acil Tıp Yeterlik Sınavı 1. Aşaması – Yazılı Sınav

 

Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2019

Sınav Tarihi: 23 Kasım 2019

Sınav Saati: 13:00 – 15:30

Sınav Yeri: Regnum Carya Kongre Merkezi Belek, Antalya

 

Başvuru için gerekli belgeler:

Acil Tıp Yeterlik Sınavı Yazılı Sınav Başvuru Formu (PDF)

Genel Bilgiler (PDF)

 

Ek belgeler:

Acil Tıp Uzmanlık Belgesi fotokopisi

Nüfus Kayıt Örneği Belgesi (e-devlet’ten alınan)

Acil Tıp Uzmanlık Eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen Kurum Yöneticisi veya Eğitim Sorumlusu tarafından imzalanmış belge (Tıpta uzmanlık öğrencileri için)

 

Acil Tıp Yeterlik Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Özge Duman Atilla: [email protected]

 

Acil Tıp Yeterlik Sınavı: [email protected]