TATD | Derneğimiz

ATAB(Acil Tıp Asistan Birliği)

ATAB(Acil Tıp Asistan Birliği)

ATAB TV

İLETİŞİM

ATAB Nedir?

Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB), 2008 yılında kurulmuş ve o zamandan bu yana seçimle iş başına gelmiş üç yönetim kurulunun fedakarca emekleri ile çok iyi tanınan bazı projelerin mimarı olmuştur. Yılda iki kez düzenlenen asistan oryantasyon eğitimleri, Tintinalli’nin Türkçe’ye çevrilmesi gibi Türkiye’deki tüm acil tıp asistanlarının yararına projelerin fikir kaynağı olan ATAB, aynı zamanda her yıl çemberini daha da genişleterek düzenlediği klinik ziyaretleri ile çok daha fazla acil tıp asistanına ulaşmaktadır. Acil Tıp Asistan Birliği yönergesinin 1. Maddesinde belirtildiği gibi ATAB’ın amacı;

“Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan acil tıp uzmanlık öğrencilerinin tek bir çatı altında toplanmasını sağlayarak; birbiriyle iletişimlerinin devamlılığını sağlamak, eğitim amaçlı toplantılar düzenleyip ve katılımlarını destekleyerek, özlük hakları ve çalışma programları ile ilgili toplantılar düzenleyerek gerekli mercilere beklenti ve istekleri iletmektir.”

Değerli ATA’lar; iletişimin öneminin farkındayız. Bizler olumlu olumsuz tecrübelerimizi ve sıkıntılarımızı paylaşıp, birbirimizin arkasında durup ve zamanı geldiğinde hep birlikte kutlamalar yapıp, Türkiye’de sağlık sisteminin ve acil tıbbın geçtiği bu zor zamanlarda, kliniklerimizde yoğun ve uzun saatler emek verenlerden ve sağlık sisteminin görevi en çok olan bireylerinden olarak birlikte aşacağımıza inanıyoruz.

Ortak sorunlarımızın kalıcı çözümlerine ulaşmak ancak birbirimizle kuracağımız iletişim ve kliniklerimiz arası standardizasyon ile mümkün olacaktır.

Her geçen yıl daha aktif, daha kalabalık, daha disiplinli ve ulaşılabilirliği daha kolay bir şekilde çalışan ATAB için “BEN DE VARIM!” diyecek asistan arkadaşlarımızla tanışmak için can atıyoruz!..

Web: www.atabir.com

E-posta: ulasimatab@gmail.com

Twitter: @ATAB2008  

Facebook: /groups/ATAB2008

1.Yönetim Kurulu:

 • Dr. Özgür Çevrim
 • Dr. Sıla Şadillioğlu
 • Dr. Tuğrul Zeytin
 • Dr. Yılmaz Aydın
 • Dr. Mustafa İpek
 • Dr. Nihat Ak

2.Yönetim Kurulu:

 • Dr. Selcan Enver
 • Dr. Özgür Çevrim
 • Dr. Serkan Doğan
 • Dr.Musa Balta
 • Dr. Eda Arş
 • Dr. Ece Tavas

3.Yönetim Kurulu:

 • Dr. Serkan Doğan
 • Dr. Ece Tavas
 • Dr. Savaş Aslan
 • Dr. Gülhan Coşkun
 • Dr. Mustafa Özkan
 • Dr. Ezgi Şeker Eren
 • Dr. Mehmet Fatih Korçak
 • Dr. Banu Uylukçu
 • Dr. Aydın Coşkun

4.Yönetim Kurulu:

 • Dr. Elif Dilek Çakal
 • Dr. Ezgi Şeker Eren
 • Dr. Bulut Demirel
 • Dr. Mehmet Fatih Korçak
 • Dr. Mustafa Emin Çanakçı
 • Dr. Okan Aydın
 • Dr. Öncü Sancak
 • Dr. Salahi Engin
 • Dr. Sezer Eşfer

5.Yönetim Kurulu:

 • Dr. Ayşe Işık
 • Dr. Bulut Demirel
 • Dr. Elif Dilek Çakal
 • Dr. Gürkan Altuntaş
 • Dr. Mehmet Kocak
 • Dr. Murat Çetin
 • Dr. Mustafa Emin Çanakçı
 • Dr. Mücadiye Yörük
 • Dr. Okan Aydın
 • Dr. Salahi Engin
 • Dr. Sezer Eşfer

6.Yönetim Kurulu:

 • Dr. Gültekin Kadı
 • Dr. Necip Gökhan Güner
 • Dr. Altuğ Kanbakan
 • Dr. Mümin Murat Yazıcı
 • Dr. Samet Öcel
 • Dr. Büşra İhtiyar
 • Dr. Şebnem Şakar
 • Dr. Muhammet Fatih Beşer
 • Dr. Esra Günalp
 • Dr. Halil Ölmez
 • Dr. Burak Solgun

ATAB Üyelik

Acil Tıp Asistan Birliği'ne katılmak ister misiniz?...

Acil Tıp Asistan Birliği (ATAB) Yönergesi’ne göre ATAB üyeleri acil tıp asistanlarından oluşur. ATAB; Türkiye Cumhuriyet’inde görev yapmakta olan tüm acil tıp uzmanlık öğrencilerini genel kurul olarak kabul eder. Her yıl ATAS’a katılan tüm acil tıp asistanları ile toplantı planlanır. Genel kurul toplantılarını ve gündemi ATAB yönetim kurulu belirler ve yürütür.

Üyelik formunu indirmek için lütfen tıklayınız.

Web: www.atabir.com

E-posta: ulasimatab@gmail.com

Twitter: @ATAB2008  

Facebook: /groups/ATAB2008

Acil Tıp Asistanlığı Eğitimi

ÖNSÖZ 

1. TÜRKİYE’DE ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİMİNİN GELİŞİMİ

2. ACİL SERVİS PLANLAMASI VE STANDARTLARI

- Giriş

- Mesleki Sorumluluklar ve Halkın Beklentileri

- Acil Servis Hizmetleri İçin Gerekli Öğeler

--- Yönetim 

--- Personel 

--- Aletler ve Sarf Malzemeleri 

--- Bulundurulması Gerekli İlaçlar 

- Kurumla İlgili Özellikler 

--- Radyolojik, Görüntüleme ve Diğer Tanısal Hizmetler 

--- Hazır Bulundurulması İstenen Laboratuar Tetkikleri 

- Çocuk Acil Servisi İçin Standartlar 

- Hasta Bakımının Devamlılığı İçin Sorumluluklar 

--- Hastane Öncesi Dönem 

--- Acil Servis 

--- Hastanın Bakımının Sonuçlandırılması 

--- Hasta Sevkleri 

3. GÖREV TANIMLARI 

- Eğitim Hastaneleri 

- İkinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Acil Servisleri 

- Yardımcı Sağlık Personelleri 

4. ACİL TIBBIN TEMEL KONULARI 

5. ACİL TIP UZMANLIĞI EĞİTİM SÜRESİ VE ROTASYONLARI HAKKINDA ÖNERİLER 

6. ACİL TIP UZMANLIK EĞİTİM PROGRAMI 

- Giriş 

- Uzmanlık Eğitimi Programı Verecek Kurumlar 

- Akademik Acil Servislerde Çalışanlar 

--- Anabilim Dalı Başkanı/Klinik Şefi 

--- Eğitim Programı Sorumlusu 

--- Diğer Akademik Personel 

- Eğitim Programı 

--- Eğitim Programının Organizasyonu ve Yapısı 97

--- Müfredat Programı (Curriculum) 

- Değerlendirme 

7. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİSİ EĞİTİM HEDEFLERİ 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 1. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 2. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 3. Yıl 

- Tıpta Uzmanlık Öğrencisi 4. Yıl 

8. ACİL TIP EĞİTİM VE ROTASYON HEDEFLERİ 

- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Anesteziyoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri (112) Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- İç Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Genel Cerrahi Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kardiyoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kadın Hastalıkları ve Doğum Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Yoğun Bakım Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Ortopedi ve Travmatoloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Psikiyatri Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Nöroloji Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Beyin Cerrahisi Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Göz Hastalıkları Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

- Kulak Burun Boğaz Egitim ve Rotasyon Hedefleri 

9. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN YAPMASI GEREKEN GİRİŞİMLERİN LİSTESİ VE EN AZ SAYISI 

10. TIPTA UZMANLIK ÖĞRENCİLERİ UYGULAMA VE KREDİLENDİRME DEFTERİ ÖNERİSİ 

11. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT