WINFOCUS USLS (Ultrasound Life Support) – Ultrason Yaşam Desteği KURSU 2 – 3 Aralık 2023, Ankara


WINFOCUS USLS (Ultrasound Life Support) – Ultrason Yaşam Desteği KURSU 

Birinci Seviye Uygulayıcı (USLS BL1 P)

Tarih: 2-3  Aralık 2023 

Yer : Türkiye Acil Tıp Derneği 

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No: 274/6 Mahall Ankara E Blok No: 18, 06510 Çankaya/Ankara

WINFOCUS (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound) – TATDUS iş birliği ile “USLS ” kursu  Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecektir. Bu kursun içeriği  kritik hasta yönetiminde yer alan tüm klinisyenlerden ( acil tıp, anestezi; iç hastalıkları, yoğun bakım , göğüs hastalıkları, nöroloji)   odaklanmış yatak başı  ultrasonografi konusunda başlangıç  aşamasında olan hekimlere yöneliktir. 

Kurs Formatı

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan kursun eğitim dökümanları İngilizce, eğitim ve pratik uygulama  dili Türkçe’dir.  Teorik içerikleri takiben pratik uygulamalar canlı modellerde gerçekleştirilecektir. 

Kurs İçeriği

Bu kurs, klinisyenlere  hedefe yönelik görüntü elde etme ve yorumlamayı sağlamayı ve ultrasonografinin acil ve yoğun bakım ortamlarında tanı, tedavi ve izleme amaçlı bir hedefe yönelik tanı aracı olarak nasıl kullanılacağını öğretmeyi ve ‘ABCDE’ ve ‘tepeden tırnağa’ yaklaşımlarıyla ileri yaşam desteği protokollerine (ACLS, ATLS) entegre etmeyi amaçlamaktadır.

Kurs dünya çapında 50’den fazla ülkede düzenlenmiştir ve içeriği uluslararası kanıta dayalı tavsiyelere uygundur.

USLS BL1 P kursu katılım belgesi , WINFOCUS USLS Uluslararası Yetkinlik Sertifikasyonu için bir ön koşuldur.

Kursun Özellikleri 

 • FEEL ve FATE klinik ultrason  protokollerine dayalı program
 • Klinik senaryoları içeren interaktif tartışmalar
 • Sağlıklı modeller üzerinde uygulamalı eğitim
 • Odaklanmış ultrasonografi  konusunda uzman eğitmenler
 • Kanıta dayalı ultrasonografi prensiplerine dayalı güncel içerik

Kurs Ana Başlıkları 

 • ABCDE US ile geliştirilmiş birincil değerlendirme
 • Yatakbaşı Ultrasonografi
 • Ultrasonografi eşliğinde  hava yolu yönetimi
 • Akciğer Ultrasonografisi Temel Paternler Prosedürler
 • Serbest peritoneal sıvı (FAST pencereleri). Torasik / Abdominal Aort anevrizması
 • Odaklanmış Üriner Ultrasonografi
 • Ekokardiyografiye Giriş, Kardiyak pencereler, Hemodinamik Değerlendirme
 • Tromboembolik hastalıklar (DVT ve PTE)
 • Prosedürler: merkezi, periferik damaryolları ve parasentez, torasentez
 • Optik sinir ve Pupil değerlendirmesi,Transkraniyal Doppler ile ilgili temel kavramlar
 • İkincil ultrason değerlendirmesinde kavramlar (Baştan Ayağa)
 • Girişimler

Kurs Ücreti: 6000 TL

Ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen eğitimimiz ile katılımcı birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif patolojik olguların tartışılmasıyla gerçek hasta senaryolarında uygulamanın simüle edilmesi ile akılda kalıcılık sağlayacak ve günlük hayatta acil pratiğinde hasta yönetiminde yol gösterici olacaktır. WINFOCUS ve TATDUS’un 15 yıllık eğitim deneyimi ile gerçekleşen bu kurs, ultrasonografiye yeni başlayan hekimlerin sağlam bir temel üzerinde başlangıç yaparak tecrübe kazanmasına yardımcı olacaktır.

Kurs hakkında Winfocus sayfasından detaylı bilgi için tıklayınız.

USLS BASIC KURSU 02-03.12.2023  ANKARA

02.12.2023Konu BaşlığıEğitmen  
08:00Açılış, USLS kursu tanıtımı  Funda Karbek Akarca
08:30POCUS Giriş, cihaz oryantasyonuFunda Karbek Akarca
09:00 A (AIRWAY) Havayolu UltrasonografisiVolkan Arslan 
09:30B (BREATHING) Akciğer UltrasonuAlten Oskay 
10:00Kahve Arası
10:30Pratik Uygulama (I)    A-B 1. MasaAlten Oskay 
 2. MasaVolkan Arslan
 3. MasaAli Batur
 4. MasaMehmet Ali Aslaner
11:30C (CIRCULATION) Odaklanmış EkokardiyografiFunda Karbek Akarca
12.30Öğle Arası
13.30 C (CIRCULATION) Torasik/Abdominal Aort Anevrizm.Ali Batur
14.00 C (CIRCULATION) FAST Protokolü Alten Oskay 
14:30C (CIRCULATION) DVTAli Batur
15:00Kahve Arası
15:30Pratik Uygulama  (II)Eko+Abd+FAST1. MasaFunda Karbek Akarca
 2. MasaMehmet Ali Aslaner
 3. MasaVolkan Arslan 
 4. MasaAlten Oskay
17.00 İnteraktif Olgu Tartışmaları  (ABC) Funda Karbek Akarca
03.12.2023Konu BaşlığıEğitmen
08:30 C (CIRCULATION) Hemodinamik değerlendirme (IVC)Mehmet Ali Aslaner
09:00C (CIRCULATION) Hepatobiliyer değerlendirmeVolkan Arslan
09:30C (CIRCULATION) Üriner değerlendirmeAlten Oskay
10:00Kahve Arası
10:30Pratik Uygulama  (III)IVC+HD+Üriner1. MasaMehmet Ali Aslaner
 2. MasaVolkan Arslan
 3. MasaAli Batur
 4. MasaAlten Oskay
12:00Öğle Arası
13:30D (DISABILITY) Göz Ultrasonu-Optik sinirAli Batur
14:00(EXPOSURE) US Eşliğinde Girişimsel İşlemlerMehmet Ali Aslaner
15:30Pratik Uygulama (IV) OSKÇ + Girişimsel1. MasaFunda Karbek Akarca
 2. MasaMehmet Ali Aslaner
 3. MasaAli Batur
 4. MasaVolkan Arslan
16:45Kahve Arası
17:00 İnteraktif Olgu Tartışmaları (CDE)Funda Karbek Akarca
17:30USLS – Basic Sertifikasyon programı Volkan Arslan
18:00Kapanış 

Paylaş Paylaş