WINFOCUS USLS – Ultrason Yaşam Desteği Kursu 27 – 28 Nisan 2024, İstanbul


WINFOCUS USLS (Ultrasound Life Support) – Ultrason Yaşam Desteği KURSU

Birinci Seviye Uygulayıcı (USLS BL1 P)

Tarih: 27-28  Nisan 2024  

Yer : Byotell Kozyatağı, Türkiye

WINFOCUS (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound)  organizasyonunun temel kurslarından birisi olan “USLS- Ultrason Yaşam Desteği Kursu” WINFOCUS– TATDUS iş birliği ile gerçekleştirilecektir. Bu kursun içeriği  kritik hasta yönetiminde yer alan tüm klinisyenlerden ( acil tıp, anestezi; iç hastalıkları, yoğun bakım , göğüs hastalıkları, nöroloji)   odaklanmış yatak başı  ultrasonografi konusunda başlangıç  aşamasında olan hekimlere yöneliktir.

Kurs Formatı

Yüz yüze gerçekleştirilecek olan kursun eğitim dökümanları İngilizce, eğitim ve pratik uygulama  dili Türkçe’dir.  Teorik içerikleri takiben pratik uygulamalar canlı modellerde gerçekleştirilecektir.

Kurs İçeriği

Bu kurs, klinisyenlere  hedefe yönelik görüntü elde etme ve yorumlamayı sağlamayı ve ultrasonografinin acil ve yoğun bakım ortamlarında tanı, tedavi ve izleme amaçlı bir hedefe yönelik tanı aracı olarak nasıl kullanılacağını öğretmeyi ve ‘ABCDE’ ve ‘tepeden tırnağa’ yaklaşımlarıyla ileri yaşam desteği protokollerine (ACLS, ATLS) entegre etmeyi amaçlamaktadır.

Kurs dünya çapında 50’den fazla ülkede düzenlenmiştir ve içeriği uluslararası kanıta dayalı tavsiyelere uygundur.

USLS BL1 P kursu katılım belgesi , WINFOCUS USLS Uluslararası Yetkinlik Sertifikasyonu için bir ön koşuldur.

Kursun Özellikleri

 • FEEL ve FATE klinik ultrason  protokollerine dayalı program
 • Klinik senaryoları içeren interaktif tartışmalar
 • Sağlıklı modeller üzerinde uygulamalı eğitim
 • Odaklanmış ultrasonografi  konusunda uzman eğitmenler
 • Kanıta dayalı ultrasonografi prensiplerine dayalı güncel içerik

Kurs Ana Başlıkları

 • ABCDE US ile geliştirilmiş birincil değerlendirme
 • Yatakbaşı Ultrasonografi
 • Ultrasonografi eşliğinde  hava yolu yönetimi
 • Akciğer Ultrasonografisi Temel Paternler Prosedürler
 • Serbest peritoneal sıvı (FAST pencereleri). Torasik / Abdominal Aort anevrizması
 • Odaklanmış Üriner Ultrasonografi
 • Ekokardiyografiye Giriş, Kardiyak pencereler, Hemodinamik Değerlendirme
 • Tromboembolik hastalıklar (DVT ve PTE)
 • Prosedürler: merkezi, periferik damaryolları ve parasentez, torasentez
 • Optik sinir ve Pupil değerlendirmesi,Transkraniyal Doppler ile ilgili temel kavramlar
 • İkincil ultrason değerlendirmesinde kavramlar (Baştan Ayağa)
 • Girişimler

Kurs Ücreti: 6000 TL

Ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen eğitimimiz ile katılımcı birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif patolojik olguların tartışılmasıyla gerçek hasta senaryolarında uygulamanın simüle edilmesi ile akılda kalıcılık sağlayacak ve günlük hayatta acil pratiğinde hasta yönetiminde yol gösterici olacaktır. WINFOCUS ve TATDUS’un 15 yıllık  eğitim deneyimi ile gerçekleşen bu kurs, ultrasonografiye yeni başlayan hekimlerin sağlam bir temel üzerinde başlangıç yaparak  tecrübe  kazanmasına yardımcı olacaktır.

Kurs hakkında Winfocus sayfasından detaylı bilgi için tıklayınız. https://www.winfocus.org/course/ultrasound-life-support/

USLS BASIC KURSU 27-28 Nisan 2024 İSTANBUL

27.04.2024Konu BaşlığıEğitmen  
08:00Açılış, USLS kursu tanıtımı  Aslıhan Yürüktümen Ünal
08:30POCUS Giriş, cihaz oryantasyonuÖzlem Dikme
09:00A (AIRWAY) Havayolu UltrasonografisiSüleyman İbze
09:30B (BREATHING) Akciğer UltrasonuBurcu Azapoğlu Kaymak
10:00Kahve Arası
10:30Pratik Uygulama (I)    A-B1. MasaBurcu Azapoğlu Kaymak  
 2. MasaRamazan Sivil
 3. MasaSüleyman İbze
 4. MasaYunus Emre Özlüer
 5. MasaMerve Ekşioğlu
 6. MasaÖzlem Dikme
11:30C (CIRCULATION) Odaklanmış EkokardiyografiMerve Ekşioğlu
12.30Öğle Arası
13.30C (CIRCULATION) Torasik/Abdominal Aort Anevrizm.Yunus Emre Özlüer
14.00C (CIRCULATION) FAST ProtokolüRamazan Sivil
14:30C (CIRCULATION) DVTSüleyman İbze
15:00Kahve Arası
15:30Pratik Uygulama  (II) EKO+Abd+FAST1. MasaYunus Emre Özlüer
 2. MasaMerve Ekşioğlu
 3. MasaSüleyman İbze
 4. MasaAslıhan Yürüktümen Ünal
 5. MasaBurcu Azapoğlu Kaymak
 6. MasaRamazan Sivil
17.00İnteraktif Olgu Tartışmaları  (ABC)Aslıhan Yürüktümen Ünal
28.04.2024Konu BaşlığıEğitmen
08:30C (CIRCULATION) Hemodinamik değerlendirmeAslıhan Yürüktümen Ünal
09:00C (CIRCULATION) Hepatobiliyer değerlendirmeBurcu Azapoğlu Kaymak
09:30C (CIRCULATION) Üriner değerlendirmeRamazan Sivil
10:00Kahve Arası
10:30Pratik Uygulama  (III) IVC+HD+Üriner1. MasaBurcu Azapoğlu Kaymak
 2. MasaMerve Ekşioğlu
 3. MasaSüleyman İbze
 4. MasaRamazan Sivil
 5. MasaYunus Emre Özlüer
 6.MasaÖzlem Dikme
12:00Öğle Arası
13:30D (DISABILITY) Göz Ultrasonu-Optik sinirÖzlem Dikme
14:00E (EXPOSURE) US Eşliğinde Girişimsel İşlemlerYunus Emre Özlüer
15:30Pratik Uygulama (IV) OSKÇ + Girişimsel1. MasaAslıhan Yürüktümen
 2. MasaYunus Emre Özlüer
 3. MasaBurcu Azapoğlu Kaymak
 4. MasaMerve Ekşioğlu
 5. MasaRamazan Sivil
 6. MasaSüleyman İbze
16:45Kahve Arası
17:00İnteraktif Olgu Tartışmaları (CDE)Yunus Emre Özlüer
17:30USLS – Basic Sertifikasyon programıBurcu Azapoğlu Kaymak
18:00Kapanış 

Paylaş Paylaş