WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS Kursu 3 Aralık 2023, İstanbul


WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS Kursu

Tarih: 3 Aralık 2023 

Yer: Byotell Kozyatağı, Türkiye

WINFOCUS (World Interactive Network Focused On Critical UltraSound) – TATDUS iş birliği ile “Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS” kursu  Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilecektir. Bu kursun içeriği  kritik hasta yönetiminde yer alan tüm klinisyenler ( acil tıp, anestezi; iç hastalıkları, yoğun bakım , göğüs hastalıkları, nöroloji) için tasarlanmıştır.

Kurs (eski adıyla Winfocus Basic Echo, WBE), 2008 yılından bu yana 140 defa düzenlenmiş ve dünya çapında 50’den fazla ülkede verilmiştir. Eğitim içeriği, Odaklanmış Kardiyak Ultrasonografi (Via G, Hussain A, et al. International Evidence-Based Recommendations for Focused Cardiac Ultrasound – J AM SOC ECHOCARDIOGRAPHY 2014) üzerine yapılan 1. Uluslararası Konsensüs Konferansının bildirilerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kurs Formatı:
Hibrit formatta gerçekleştirilecek olan kursun teorik kısmı WINFOCUS platformu üzerinden İngilizce dilinde yayınlanacaktır. Platform, kaydı kesinleşen katılımcılara iletilecek şifre ile erişilebilir hale gelecek ve 1 ay açık kalacaktır. Pratik uygulamaların gerçekleşeceği 03.12.2023 tarihine kadar platformda dersleri izlemek pratik uygulamaların daha verimli geçmesine katkı sağlayacaktır. ‘WINFOCUS FOCUS Kursu Katılım Belgesi’ post-testi başarıyla tamamlayan katılımcılara verilecektir.

Kurs İçeriği:

Kurs, kardiyak ultrasona yeni başlayanlara yönelik olup kardiyak arrest, peri-resüsitasyon ve şok durumlarında,  yoğun bakım üniteleri ve acil servislerde karşılaşılan stabil olmayan hastaların hızlı değerlendirilmesinde Transtorasik Ekokardiyografi (TTE) kullanımını içermektedir. Daha deneyimli ekokardiyograflara da katkı sağlayacak olan bu kurs, kritik durumdaki hastaların ultrasonografik incelemesini daha etkili ve ALS algoritmalarına uyumlu hale getirme amacını taşımaktadır.

Kursun Özellikleri:

•          FEEL ve FATE klinik ultrason  protokollerine dayalı program

•          Klinik senaryoları içeren interaktif tartışmalar

•          Sağlıklı modeller üzerinde uygulamalı eğitim

•          Odaklanmış ultrasonografi  konusunda uzman eğitmenler

•          Kanıta dayalı ultrasonografi prensiplerine dayalı güncel içerik

Kurs Ana Başlıkları 

 • Kritik Hasta Bakımında Odaklanmış Kardiyak Ultrason: amaçlar ve ekokardiyografi eğitimindeki yeri
 • FoCUS incelemesinin hedefleri 
 • Kronik Kalp Hastalığının FoCUS bulguları
 • LV Sistolik Disfonksiyonunun FoCUS bulguları
 • RV Sistolik Disfonksiyonunun FoCUS bulguları
 • Şiddetli Hipovoleminin FoCUS bulguları
 • Perikardiyal Efüzyon ve Tamponadın FoCUS bulguları
 • Belirgin Valvüler Patolojinin FoCUS bulguları
 • Temel Kardiyak Ultrasonografi Fiziği
 • Kardiyak Arrestte Odaklanmış Kardiyak Ultrason
 • Şokta Odaklanmış Kardiyak Ultrason.
 • Solunum yetmezliğinde Odaklanmış Kardiyak Ultrason.
 • Odaklanmış Kardiyak Ultrasonun Tuzakları ve Sınırlamaları.

Kurs Ücreti: 6000 TL

Ağırlıklı olarak pratik uygulamalara yer verilen eğitimimiz ile katılımcı birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif patolojik olguların tartışılmasıyla gerçek hasta senaryolarında uygulamanın simüle edilmesi ile akılda kalıcılık sağlayacak ve günlük hayatta acil pratiğinde hasta yönetiminde yol gösterici olacaktır. WINFOCUS ve TATDUS’un 15 yıllık eğitim deneyimi ile gerçekleşen bu kurs, kardiyak ultrasonografi alanında uzmanlık kazanmanıza yardımcı olacaktır.

Kardiyak ultrasonografi alanında kendinizi geliştirmek ve uluslararası alanda tanınmış bir sertifikaya sahip olmak için 3 Aralık 2023’teki WINFOCUS Odaklanmış Ekokardiyografi – FOCUS Kursu’ na katılın.

Paylaş Paylaş