Temel Ultrason Kursu 12 – 13 Ocak 2024, İstanbul


Etkinlik adıTemel Ultrason Kursu
Etkinlik Tarihi12.01.2024-13.01.2024
Etkinlik İliİstanbul
Etkinlik adresi BYOTELL İSTANBUL Kozyatağı, Saniye Ermutlu Sk. No:3, 34742 Kadıköy/İstanbul
Çalışma Grubu BaşkanıDoç. Dr. Özlem Dikme
Kurs Genel KoordinatörüUzm. Dr. Ramazan Sivil
Kurs Yerel KoordinatörüUzm. Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak
EğiticilerDoç. Dr. Özlem Dikme
 Uzm. Dr. Özgür Çevrim
 Uzm. Dr. Merve Ekşioğlu
 Uzm. Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak
 Uzm. Dr. Özgür Sadioğlu
 Uzm. Dr. Büşra Bektaş
 Uzm. Dr. Şeyda Kaptan  
 Uzm. Dr. Mandana Hosseinzadeh   
 Uzm. Dr. Agit Akgül
 Uzm. Dr. Emre Kudu
 Uzm. Dr. Emre Şancı
 Uzm. Dr. Sacit Akdeniz
 Uzm. Dr. Tanju Taşyürek
 Uzm. Dr. Aslı Bahar Uçar 
 Uzm. Dr. Gülin İnan (Gözetmen Eğitmen)
 Uzm. Dr. Nilay Engin (Gözetmen Eğitmen)
 Uzm. Dr. Yasemin Delice (Gözetmen Eğitmen) 
 Dr. Egemen Yıldız ( Gözetmen Eğitmen) 
Dr. Muharrem Kaner (Gözetmen Eğitmen) 

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

Türkiye Acil Tıp Derneği USG Çalışma Grubu (TATDUS), acil serviste 7/24 tanısal çözüm ve hız sağlamanın yanı sıra, girişimlerde işlem güvenilirliği ve dolayısıyla hasta bakım kalitesini artırmayı amaçlayan yatak başı ultrasonografi değerlendirmesinin acil hekimleri tarafından kullanım sıklığını ve çeşitliliğini artırmayı, ayrıca ülke genelinde kullanım standartları belirlemeyi hedeflemektedir.

Kursun Hedef Kitlesi

Ultrason cihazını ilk defa kullanacaklar için temel cihaz ve ultrasonografik görüntüleme prensiplerinin yanı sıra yatak başı E-FAST, hepatobiliyer, üriner, genital, abdominal aorta ve inferior vena kava değerlendirme gibi ultrasonografik incelemelerini klinik pratiğinde kullanmayı hedefleyen tüm hekimler için bu eğitim tasarlanmıştır.

Kurs Planı

İlk gün (12.01.2024), teorik eğitimler online platform üzerinden 08:30’da başlar, aralar verilerek devam eder ve 17:30’da sonlanır. İkinci gün (13.01.2024), pratik eğitimler yüz yüze gerçekleştirilir, 08:30’da başlar, öğleden sonra devam eder ve 17:30’da sonlanır.

Katılımcı sayısı ve oturma düzeni

Katılımcı sayısı 54 kişidir. Pratikler 9 farklı istasyonda, her grupta maksimum 6 kişi olacak şekilde canlı modeller üzerinde yapılacaktır.  

Kursa nasıl kayıt yaptırırım?

İnternet sitemize (www.tatd.org.tr) üye olarak Türkiye Acil Tıp Derneği Eğitim Merkezi (TATDEM) bölümünden kaydolabilirsiniz.

Kurs fiyatı ve dahil olanlar: 

 • Kurs ücreti 3500 TL
 • Temel USG teorik ve pratik eğitimi
 • Sabah Kahvaltısı
 • Gün içi sıcak içecek ve ikramlar

Getirilmesi gerekenler

Not almak isteyen katılımcılar için kırtasiye malzemeleri dışında özel gereç ihtiyacı yoktur.

Temel Ultrason Kursu Konuları ve Programı

 • Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
 • E-FAST
 • Hepatobiliyer Ultrasonografi
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
 • Pelvik Sistem Ultrasonografisi
 • Odaklanmış Temel Ekokardiyografi
 • Girişimsel Ultrasonografi
 • Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
 • Abdominal Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi
Online Kurs Programı12.01.2024
08:30- 08:4010dkAçılış, kurstan beklentilerTüm Eğitmenler
08:40- 09:2040dkUltrason Fiziği ve İnceleme TekniğiUzm. Dr. Burcu Azapoğlu Kaymak
09:20- 10:0040dkE-FASTUzm. Dr. Aslı Bahar Uçar 
10:00- 10:2020dkAra
10:20-11:0040dkHepatobiliyer UltrasonografiUzm.Dr. Sacit Akdeniz
11:00-11:1010dkARA
11:10-11:4030dkÜriner Sistem UltrasonografisiUzm. Dr. Tanju Taşyürek
11.40-12.1030 dkPelvik Sistem UltrasonografisiDoç. Dr. Özlem Dikme
12.10- 13:1060dkÖğle Arası
13:10- 14:4090 dkOdaklanmış Temel EkokardiyografiUzm. Dr. Merve Ekşioğlu
14:40-15:0020dkAra 
15:00- 15:3030dkGirişimsel UltrasonografiUzm. Dr. Emre Şancı
15:30- 16:1040dkAbdominal Aorta ve İnferior Vena Kava UltrasonografisiUzm. Dr. Şeyda Kaptan
16:10- 16:2010dkARA
16:20-17:0040dkAlt Ekstremite DVT UltrasonografisiUzm. Dr. Büşra Bektaş
Pratik Uygulama Programı                                                                                                                   13.01.2024                                                                                                                                                                                                                     
 MASA 1MASA 2MASA 3MASA 4MASA 5MASA 6MASA 7MASA 8MASA 9
PRATİKFASTFASTFASTHEPATOBİLİER HEPATOBİLİER  HEPATOBİLİER ÜRİNERÜRİNERÜRİNER
EĞİTMENMANDANA HOSSEİNZADEH   ASLI BAHAR UÇARBÜŞRA ERDEMAGİT AKGÜL ÖZGÜR SADİOĞLU SACİT AKDENİZEMRE KUDUŞEYDA KAPTANTANJU TAŞYÜREK
09:10-10:10ABCDEFGHI
EĞİTMENMANDANA HOSSEİNZADEH   ÖZGÜR ÇEVRİMBÜŞRA ERDEMAGİT AKGÜLÖZGÜR SADİOĞLUÖZLEM DİKMEBURCU AZAPOĞLUMERVE EKŞİOĞLUEMRE ŞANCI
10:20- 11:20 GHIABCDEF
EĞİTMENMANDANA HOSSEİNZADEH   ASLI BAHAR UÇARBÜŞRA ERDEMEMRE ŞANCIMERVE EKŞİOĞLUSACİT AKDENİZEMRE KUDUŞEYDA KAPTANTANJU TAŞYÜREK
11:30- 12:30DEFGHIABC
 ÖĞLE ARASI 
 MASA 1MASA 2MASA 3MASA 4MASA 5MASA 6MASA 7MASA 8MASA 9
 EKOEKOEKOAORT+IVCAORT+IVCAORT+IVCGİRİŞİMSEL+DVTGİRİŞİMSEL+DVTGİRİŞİMSEL+DVT
EĞİTMENMERVE EKŞİOĞLUÖZLEM DİKMEÖZGÜR ÇEVRİMEMRE ŞANCIÖZGÜR SADİOĞLUŞEYDA KAPTANEMRE KUDUBÜŞRA ERDEMASLI BAHAR UÇAR
13:30 – 14:30ABCDEFGHI
EĞİTMENBURCU AZAPOĞLUÖZLEM DİKMEÖZGÜR ÇEVRİMEMRE ŞANCIÖZGÜR SADİOĞLUŞEYDA KAPTANSACİT AKDENİZAGİT AKGÜLTANJU TAŞYÜREK
14:40 – 15:40 GHIABCDEF
EĞİTMENMERVE EKŞİOĞLUEMRE KUDUÖZGÜR ÇEVRİMBÜŞRA ERDEMÖZGÜR SADİOĞLUASLI BAHAR UÇARSACİT AKDENİZAGİT AKGÜLTANJU TAŞYÜREK
15:50 – 16:50DEFGHIBC

Paylaş Paylaş