EMCC (Emergency Medicine Core Competencies) Kursu 9-11 Mayıs 2024, İzmir


EMCC (Emergency Medicine Core Competencies) Kursu 9-11 Mayıs 2024, İzmir

Tarih: 9-11 Mayıs 2024

Yer: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Eğitim Beceri Laboratuvarı, İzmir, Türkiye

EUSEM (Avrupa Acil Tıp Birliği)-TATD işbirliği ile EMCC (Emercency Medicine Core Competencies) Kursu Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecektir. EMCC, Acil Tıp alanında yoğun simülasyon tabanlı bir 3 günlük eğitim kursudur. Bu kurs Acil Tıp Uzmanları ve Asistanları başta olmak üzere tüm klinisyenler için tasarlanmıştır. 

Eğitmen Kadrosu

Dr. Eric Dryver – İsveç

Dr. Gregor Prosen – Slovenya

Dr. Caroline Hård af Segerstad – İsveç

Dr. Öncü Sancak – İsveç

Dr. Murat Ersel – Türkiye

Dr. Ali Kaan Ataman – Türkiye

Dr. Özge Can – Türkiye 

Kurs Formatı:

3 gün boyunca teorik derslerin de olduğu ancak temelde yoğun olarak senaryo ve simülasyon tabanlı grup tartışmalarıyla sürdürülen bir kurstur. Kursun dili İNGİLİZCE’dir. Kursa katılanlara katılım belgesi verilecektir. 

Kurs İçeriği:

Kursta senaryo bazlı grup oturumlarıyla çeşitli konularda tartışmalar yapılmasını ve Avrupa Acil Tıp Çekirdek Eğitim müfredatına uygun hazırlanmış kontrol listeleriyle senaryonun sonuçlanması hedeflenir.  Kurs, katılımcılara öncelikle yerel acil durum senaryolarına müdahale etme ve karar verme becerileri kazandırmayı hedefler. Resusitasyon ve girişimsel istasyonlarındaki uygulamalı eğitimlerle birlikte, katılımcılara yerel koşullarda kullanılan ekipmanları etkili bir şekilde kullanma pratiği sunulur.  Tüm katılımcılara yılda bir kez güncellenen ve genişletilen spiral ciltli bir kontrol listesi kitabı verilir.

Kurs Özellikleri:

  • 2019’da revize edilen Avrupa Acil Tıp Çekirdek Müfredatı (“Müfredat 2.0”) ile uyumlu program
  • Klinik senaryoları içeren interaktif tartışmalar
  • Resusitasyon ve girişimsel işlemleri içeren istasyonlar

Kursun Ana Başlıkları:

Resusitasyon 1-2-3

Nörolojik Muayene

Klinik karar verme 1-2

Asit-Baz ve Kan Gazı Yorumlama

EKG Yorumlaması

Organizasyon ve İletişim

Kurs Ücreti: 11.500 TL (TATD Üyeleri için KDV dahil fiyat)

22 Nisan 2024 sonrası iptal ve iadeler kabul edilmeyecektir.

Ağırlıklı olarak pratik uygulamalar ve senaryo bazlı tartışmalara yer verilen bu kursta katılımcılarımız birebir uygulama fırsatı yakalayacak, interaktif olguların gerçek hasta senaryolarıyla birlikte akılda kalmaları sağlanacak ve günlük hayatta acil pratiğine hasta yönetiminde yardımcı olacaktır. 

Geçmiş benzer kurslar hakkında bilgi sahibi olmak için www.emcc.nu web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. EUSEM ve TATD işbirliğiyle Türkiye’de ilk kez yapılacak olan bu kursla birlikte kendinizi Avrupa standartlarıyla geliştirmek ve uluslararası tanınmış bir sertifikaya sahip olmak için 9-11 Mayıs 2024’te EMCC Kursuna katılın.

Toplam Kontenjan: 24 (Maksimum 18 TATD üyesi) 

EMCC (Emergency Medicine Core Competencies) Course, 9-11 Mayıs 2024, İzmir

Date: 9-11 May 2024

Location: Ege University School of Medicine, Izmir, Türkiye

EMCC (Emercency Medicine Core Competencies) Course will be held for the first time in Turkey in cooperation with EUSEM (European Association of Emergency Medicine) and EMAT (Emergency Medicne Association of Turkey – TATD) . EMCC is an intensive simulation-based 3-day training course in Emergency Medicine. This course is designed for all clinicians, especially Emergency Medicine Specialists and Assistants.

Course Instructors: 

Dr. Eric Dryver – Sweden

Dr. Gregor Prosen – Slovenia

Dr. Caroline Hård af Segerstad – Sweden

Dr. Öncü Sancak – Sweden

Dr. Murat Ersel – Türkiye

Dr. Ali Kaan Ataman – Türkiye

Dr. Elif Öztürk İnce – Türkiye

Course Format:

It is a 3-day course that includes some didactical lessons, but is mainly carried out with intense scenario and simulation-based group discussions. The language of the course is ENGLISH. A certificate of participation will be given to those who attend the course.

Course Content:

The course aims to hold discussions on various topics through scenario-based group sessions and to conclude the scenario with checklists prepared in accordance with the European Emergency Medicine Core Training curriculum. The course primarily aims to provide participants with the skills to intervene in local emergency scenarios and also make decisions. Along with practical training at resuscitation and interventional stations, participants are provided with the practice of effectively using equipment used in local conditions. All participants receive a spiral-bound course manual book that is updated and expanded annually.

Course Features:

• Program compatible with the European Emergency Medicine Core Curriculum (“Curriculum 2.0”), revised in 2019

• Interactive discussions including clinical scenarios

• Stations containing resuscitation and interventional procedures

Main Topics of the Course:

Resuscitation 1-2-3

Neurologic Examination 

Clinical decision making 1-2

Acid-Base & Blood Gase Interpretation

ECG Interpretation

Organization and Communication

Course Fee: 570 Euro (including VAT – price for international participants)  

In this course, which mainly includes practical applications and scenario-based discussions, our participants will have the opportunity for one-on-one practice, the interactive cases will be provided with real scenarios, and it will help for daily emergency practice and patient care.

You can visit also www.emcc.nu website to get information about previous similar courses. Join the EMCC Course on 9-11 May 2024 to improve yourself with European standards and get an internationally recognized certificate with this course, which will be held for the first time in Turkey in cooperation with EUSEM and EMAT.

Total Quota: 24 (Maximum 12 international members)

Paylaş Paylaş