Eğitim Merkezi https://tatd.org.tr/tatdem TATDEM Sat, 23 Apr 2022 23:25:19 +0000 tr hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.1.1 Akut Koroner Sendromlar Yönetimi Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/04/01/akut-koroner-sendromlar-yonetimi-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/04/01/akut-koroner-sendromlar-yonetimi-kursu/#respond Fri, 01 Apr 2022 12:31:39 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2501

Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Kritik Hasta Bakım Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Derya Abuşka
Kurs Tipi: Yüz yüze /Online
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

Acil servis hekimlerine Akut Koroner Sendromları tanıyabilme, güncel kılavuz hedef sürelerine uygun olarak yönetebilme becerisi kazandırmaktır. EKG değerlendirme, reperfüzyon stratejisini belirleme, anti-trombositer ve diğer ek tedaviler konularında bilgi düzeylerini arttırmaktır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları, acil tıp uzmanları, acil servislerde yapan tüm hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Acil Serviste Göğüs Ağrısı Yönetimi
 • Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)
 • Kılavuz Eşliğinde Non-STE AKS Yönetimi
 • AKS’de Reperfüzyon Stratejisi
 • AKS’de Anti-trombositer Tedavi
 • AKS’de Ek Tedaviler

]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/04/01/akut-koroner-sendromlar-yonetimi-kursu/feed/ 0
Temel Toksikoloji Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/28/temel-toksikoloji-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/28/temel-toksikoloji-kursu/#respond Mon, 28 Mar 2022 05:30:24 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2462

Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Toksikoloji Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Arzu Denizbaşı
Kurs Genel Koordinatörü: Sinan Karacabey
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: Bir veya iki gün

Kursun Amaçları

TATD Toksikoloji Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere toksikoloji hastalarının yönetimi hakkında bilgi vermektir. Hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirilme yöntemleri de kurslarda gösterilmektedir.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Toksikolojide Semptomatoloji ve toksidromlar
 • Dekontaminasyon ve Antidot tedavileri
 • Toksikolojide Tanı Araçları
 • Ekstrakorporal tedaviler
 • Karbon Monoksit Zehirlenmeleri
 • Antidepresan Zehirlenmeleri
 • Parasetamol Zehirlenmeleri
 • Alkol Zehirlenmeleri
 • Organofosfat zehirlenmeleri
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/28/temel-toksikoloji-kursu/feed/ 0
İleri Toksikoloji Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/28/ileri-toksikoloji-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/28/ileri-toksikoloji-kursu/#respond Mon, 28 Mar 2022 05:26:51 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2428

Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Toksikoloji Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Arzu Denizbaşı
Kurs Genel Koordinatörü: Sinan Karacabey
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: Bir veya iki gün

Kursun Amaçları

TATD Toksikoloji Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere toksikoloji hastalarının yönetimi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca eğitici eğitimleri yaparak ülkemiz genelinde Temel ve İleri Toksikoloji kursları düzenlemektir. Hem tanısal hem de tedaviye yönelik kılavuzlar geliştirilme yöntemleri de kurslarda gösterilmektedir.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Digoksin zehirlenmesi
 • B- bloker ve Ca kanal blokeri zehirlenmeleri
 • Antikonvulzan ilaç toksisitesi
 • Sokak ilaçları ile olan zehirlenmeler
 • Mantar zehirlenmeleri / herbal zehirler
 • Warfarin zehirlenmesi ve tedavi protokolleri
 • Yeni kuşak antikoagulanların toksitesi
 • Analiz Yöntemleri
 • Toksikolojide Literatür Güncellemeleri
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/28/ileri-toksikoloji-kursu/feed/ 0
İleri Kardiyak Yaşam Desteği Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ileri-kardiyak-yasam-destegi-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ileri-kardiyak-yasam-destegi-kursu/#respond Thu, 17 Mar 2022 20:42:25 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2325

Bağlı Olduğu Komite: Resusitasyon Çalışma Grubu (TATDRES)
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Pekdemir
Kurs Genel Koordinatörü: Çağdaş Yıldırım
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 1/2 gün

Kursun Amaçları

 • Bu kurs temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında teorik bilgi sahibi katılımcılar için pratik uygulamalar ağırlıklı olarak yapılandırılmış olup katılımcıların temel yaşam desteği ve ileri kardiyak yaşam desteği konularında özellikle takım çalışması konusunda bilgi ve uygulama becerisinin geliştirilmesi amaçlamaktadır.
 • Teorik sunumların ardından gruplara bölünerek pratik eğitim yapılacaktır.
 • Her bir kursiyer pratik eğitimler sırasında en az 1 kez ekip lideri ve diğer katılımcıların ekip lideri olduğu senaryolarda da ekip elemanı olarak görev alacaktır.
 • Klinik senaryolar üzerinden kardiyak arest olan hastada temel yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması ve takım olarak temel yaşam desteği uygulama becerisi kazanılması
 • Temel yaşam desteği uygulamasındaki kompresyon ve kurtarıcı soluk verme tekniği ile ilgili becerilerin pekiştirilmesi
 • Klinik senaryolar üzerinden kardiyak arest olan hastada şoklanabilir ritmlerde ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, defibrilatör kullanma becerisinin pekiştirilmesi
 • Klinik senaryolar üzerinden kardiyak arest olan hastada şoklanmayan ritmlerde ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması
 • Klinik senaryolar üzerinden taşikardi ve bradikardide ileri kardiyak yaşam desteği algoritmalarının tanımlanması, kardiyoversioyon becerisinin pekiştirilmesi
 • Yukarıdaki konularda karışık hazırlanmış klinik senaryolar üzerinden ileri kardiyak yaşam desteğinde takım çalışması, takım çalışmasında ekip lideri ve ekip elemanlarının rollerinin tanımlanması ve tanımlanan bilgilerin uygulama becerilerinin edinilmesi

İKYD kursu 1/2 gün sürmekte; yüz yüze düzenlenen kurslarda öğleden önce teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Hibrit formatta ise kurs öncesi hafta teorik dersler çevrimiçi gerçekleşmekte ve kurs günü ise pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları ve uzmanları, diğer branş asistanları ve uzmanları, pratisyen hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Temel Yaşam Desteği
 • Arrest Ritimleri
 • Taşikardiye Yaklaşım
 • Bradikardiye Yaklaşım
 • Özel Durumlarda KPR
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ileri-kardiyak-yasam-destegi-kursu/feed/ 0
İleri Ultrasonografi Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ileri-ultrasonografi-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ileri-ultrasonografi-kursu/#respond Thu, 17 Mar 2022 19:35:18 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2324

Bağlı Olduğu Komite: Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS)
Çalışma Grubu Başkanı: Özlem Dikme
Kurs Genel Koordinatörü: Burcu Azapoğlu Kaymak
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

TATDUS çalışma grubu tarafından düzenlenen İleri USG Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol gösterecek ultrasonografik inceleme becerilerini kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Toraks ultrasonografisi, ileri ekokardiyografi, volüm değerlendirme ve batın ultrasonografisi incelemeleri ile kritik hasta yönetiminde hızlı karar verip doğru tedaviyi planlamak için kılavuzluk edecek algoritmaların; oküler  ve  ekstremitelerin ultrasonografik incelemesi  ile  seçili hasta grubunda tanıyı kolaylaştıracak  tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

İleri USG kursu 2 gün sürmekte; yüz yüze düzenlenen kurslarda öğleden önce teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Hibrit formattaki kurslarımızda 1. gün teorik dersler Zoom üzerinden çevrimiçi ve katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirilmekte, 2. günü ise pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Kursun Hedef Kitlesi
Katılımcıların temel ultrasongrafi eğitimi almış ve günlük pratiğinde ultrasonogafi kullanıyor olması tercih edilir. Acil tıp asistanları ve uzmanları, diğer branş asistanları ve uzmanları , pratisyen hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Toraks ultrasonografisi
 • İleri ekokardiyografi
 • Volüm değerlendirme
 • Oküler ultrasonografi
 • Üst ekstremite ultrasonografisi
 • Alt ekstremite ultrasonografisi
 • Kritik hastada ultrasonografi algoritmaları
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ileri-ultrasonografi-kursu/feed/ 0
Temel Ultrasonografi Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/temel-ultrasonografi-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/temel-ultrasonografi-kursu/#respond Thu, 17 Mar 2022 19:29:47 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2323

Bağlı Olduğu Komite: Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS)
Çalışma Grubu Başkanı: Özlem Dikme
Kurs Genel Koordinatörü: Burcu Azapoğlu Kaymak
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

Türkiye Acil Tıp Derneği USG Çalışma Grubu (TATDUS) acil serviste 7/24 tanısal çözüm ve hız olanağı yanı sıra girişimlerde işlem güvenilirliğini dolayısı ile hasta bakım kalitesini arttıracak yatak başı ultrasonografi değerlendirmesinin acil hekimlerince kullanım sıklığı ve çeşitliliğini iyileştirmeyi, ülke çapında kullanım standartları sağlamayı hedefler. Bu kurs ultrason cihazını ilk defa kullanacaklar için sonografik incelemenin prensiplerinin yanı sıra odaklanmış ultrasonografik incelemeler teorik bilgilerin yanı sıra modeller üzerinde uygulamaları gösterilecektir. Kursta bütün prosedürler canlı model üzerinde eğitmen tarafından gösterilecek ve her katılımcı tarafından uygulanacaktır. Ultrason eşliğinde girişimsel işlemler hazırlanan vasküler girişim modelleri üzerinde her katılımcı tarafından yapılacaktır.

Temel USG kursu 2 gün sürmekte; yüz yüze düzenlenen kurslarda öğleden önce teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Hibrit formattaki kurslarımızda 1. gün teorik dersler Zoom üzerinden çevrimiçi ve katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirilmekte, 2. günü ise pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları ve uzmanları, diğer branş asistanları ve uzmanları , pratisyen hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
 • E-FAST
 • Hepatobiliyer Ultrasonografi
 • Üriner Sistem Ultrasonografisi
 • Genital Sistem Ultrasonografisi
 • Odaklanmış Temel Ekokardiyografi
 • Girişimsel Ultrasonografi
 • Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
 • Abdominal Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/temel-ultrasonografi-kursu/feed/ 0
Ortopedik Aciller Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ortopedik-aciller-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ortopedik-aciller-kursu/#respond Thu, 17 Mar 2022 19:14:00 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2322

Bağlı olduğu ÇG/Komisyon: Travma Çalışma Grubu
ÇG/Komisyon Başkanı: Engin Deniz Arslan
Kurs Genel Koordinatörü: Melih İmamoğlu
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları
TATD Ortopedik Aciller Kurslarının amacı tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri, acil tıp uzmanları ve 2. basamakta görev yapan hekimlere, ortopedik travmaların yönetimi, pediyatrik hastalardaki ortopedik travmalar ve yönetimi, omuz ve diğer eklem çıkıklarının yönetimi, grafilerin yorumlanması, atel teknikleri ve ağrı yönetimi hakkında bilgi vermektir. Ayrıca medikolegal yönden hekimleri zor durumda bırakan “sık atlanan yaralanmalar” ayrı bir ders başlığı olarak irdelenmektedir.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Asistanları (tüm kıdemler), Acil Tıp Uzmanları, 2. basamakta görev yapan hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

 • El ve el bileği grafilerinin yorumlanması
 • Pediatrik ortopedik travmalar
 • Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması
 • Omuz çıkığı yönetimi
 • Atel teknikleri
 • Pelvis ve femur travmalarının yönetimi (Görüntüleme ve yönetim)
 • Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi (Görüntüleme ve yönetim)
 • Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar
 • Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı – Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi)
 • Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi (Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar)
 • Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik; pratik)
 • Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite; pratik)
 • Atel uygulaması (pratik)
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/17/ortopedik-aciller-kursu/feed/ 0
Online İstatistik Kampı https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/online-istatistik-kampi/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/online-istatistik-kampi/#respond Tue, 01 Mar 2022 18:51:30 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2050

Bağlı Olduğu Komite: Acil Tıp Akademisi (ATAK)
Çalışma Grubu Başkanı: Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Kurs Genel Koordinatörü: Gökhan Aksel
Kurs Tipi: Online/Offline
Kurs Süresi: 30 gün

Kursun Amaçları
En eski ve klasik kursumuz olan Klinisyenler için İstatistik-1 kursumuzu sizler için online platforma taşımız bulunmaktayız. Bununla birlikte kursumuzun kapsamını tekrar gözden geçirerek genişletme şansını bulduk. Bu haliyle bir kamp şekline dönüşen bu klasik kursumuzun adına da “İstatistik Kampı” olarak belirledik. İstatistik kampımızın yeni genişletilmiş versiyonunu web sitemizde (www.aciltipakademisi.org) ve aşağıdaki örnek programda bulabilirsiniz. Kursumuzun Kursumuzun toplam süresi 22-28 gün (Ay içindeki takvime göre değişiklik gösterebilmektedir) olarak belirlenmiştir. Kursumuz temelde 11 modülden oluşmaktadır. Her modül temel konu anlatımlarının önceden kaydedildiği çevrimdışı ders videolarılarından, SPSS ve Jamovi gibi programlardaki bazı prosedürlerin kayıtlarını içeren kısa eğitici videolardan, kursiyerlere verilecek ödevlerden ve her modülün sonunda tüm eğitmenlerin katılacağı online pratiklerden oluşmaktadır. Bu Kursumuzda temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğrenmekteyiz.

Kursun Hedef Kitlesi
Öncelikli kitle Acil Tıp Uzmanları ve acil tıp öğretim üyeleri, kontenjan dahilinde diğer branş uzmanları ve acil tıp asistanları

Kurs Sunum Başlıkları

 • Temel Kavramlar (Evren, örneklem, değişken ve tipleri, merkezi dağılım ölçütleri)
 • İstatistik yazılımlarının kullanılması (SPSS ve Jamovi), veri tabanı hazırlama ve veri girişi
 • Sayısal değişkenlerde iki grup karşılaştırmaları (T testi, Mann Whitrney U, Paired t test, İşaret testi, Wilcoxon)
 • Nominal değişkenlerde grup karşılaştırmaları (Ki-Kare, Fisher, McNemar, Cohran’s Q)
 • P değeri ve güven aralığı
 • Korelasyon analizi
 • Uyum değerlendirmesi Bland Altman analizi
 • Risk ölçütleri, olasılık (RR, OR, RRR, ARR, NNT/NNH)
 • Tanısal değerlilik çalışmaları
 • Sayısal değişkenlerde ikiden fazla grup karşılaştırmaları (ANOVA, Kruskal Wallis)
 • Ardışık ölçümelerde ve bağımlı çoklu gruplarda ölçümler (Friedman, rmANOVA)
 • Örneklem büyüklüğü hesaplama (Power analizi)
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/online-istatistik-kampi/feed/ 0
Güncel Acil Tıp Konuşmaları – Online https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/guncel-acil-tip-konusmalari-online/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/guncel-acil-tip-konusmalari-online/#respond Tue, 01 Mar 2022 18:46:19 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2049

Bağlı olduğu Komisyon: EMergency Physicians in ACTion (EMPACT)
Komisyon Başkanı: Metin Yadigaroğlu
Kurs Genel Koordinatörü: Burcu Yılmaz
Kurs Tipi: Online
Kurs Süresi: 90 dk

Kursun Amaçları
Acil serviste çalışan ve/veya acil hasta yönetiminden sorumlu olan doktorların, temel bilgi ve deneyimlerini geliştirmek, güncel bilgiyi takip etmelerini sağlamak

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanı, acil serviste görev alan hekimler, paramedik, hemşire

Kurs Sunum Başlıkları

 • Kritik Bakı
  • Temel ve İleri Kardiyak Yaşam Desteği
  • Özel Durumlarda Kardiyak Arrest Yönetimi ve Resüsitasyon Sonrası Yönetim Önerileri
  • Hızlı Seri Entubasyon Protokolü ve İlaç Seçimleri
  • Hipoperfüze Hastaya Yaklaşım
 • Kardiyovasküler Sistem
  • Düşük Riskli Göğüs Ağrsının Yönetimi
  • NONSTEMİ, AKS Yönetimi
  • STEMI’de Reperfüzyon İlkeleri
  • Acil Serviste Atriyal Fibrilasyon Yönetimi
  • Akut Kalp Yetmezliği Yönetimi
 • Travma
  • Travma Hastasına Hastane Öncesi ve Hastanede Genel Yaklaşım
  • Hipotansif Travma Hastasına Yaklaşım
  • Toraks Travması ve Tüp Torakostomi Endikasyonları
  • Ekstremite travmaları ( Sık Görülen Kırıklar)
 • Çevresel Aciller
  • Karbonmonoksik Acilleri
  • Yılan, Akrep ve Böcek Sokmalarına Yaklaşım
  • Tetanoz ve Kuduz İmmünizasyonu
  • Türkiye’de Afet Yönetimi
 • Toksikoloji
  • Zehirlenmiş Hastaya Genel Yaklaşım,Antidot ve Lavaj Endikasyonları
  • Vakalarla Toksikolojik Hastaya Yaklaşım, Toksidromları Tanıma
 • Nöroloji
  • Stroke ve TİA Tanıma, Yönetim, Konsültasyon, Trombolitik ve Trombektomi Endikasyonları
  • İntrakranial Kanama ve Yönetimi, Operasyon Endikasyonları ve İKK’da Tansiyon Yönetimi
  • Nöbet ve Status Epileptikus, Basamaklı Tedavi Algoritması
 • Gastrointestinal Sistem
  • Karın Ağrısına Yaklaşım ve Akut Batını Tanıma
  • Safra Kesesi ve Safra Yolu Acilleri, Konsültasyonu, ERCP ve Operasyon Endikasyonları
  • GİS Kanamaya Yaklaşım, Endoskopi, Medikal Tedavi, Kan Ürün Replesmanı
  • Barsak Acilleri (İleus, Obstruksiyon, Perforasyon, Mezenter İskemi)
 • Solunum Sistemi
  • Akut Üst Solunum Yolu Hastalıkları Tedavisi, Yatış ve Konsültasyon Endikasyonları
  • Astım ve KOAH Acil Servis Yönetimi, Servis/YBÜ Yatış Endikasyonları
  • Toplum Kaynaklı Pnömoni, Servis/YBÜ Yatış Endikasyonları
  • Pulmoner Emboli Hastasına Yaklaşım
 • Görüntüleme
  • Temel Beyin ve Toraks Tomografisi Yorumlama ve Major Patolojiler Tanıma
  • Temel Batın Tomografisi Yorumlama ve Major Patolojileri Tanıma
  • Ultrason (Kritik Hastada Ultrason)
  • Radyografi yorumlama
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/guncel-acil-tip-konusmalari-online/feed/ 0
İleri EKG Kursu https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/ekg-yorumlama-kursu/ https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/ekg-yorumlama-kursu/#respond Tue, 01 Mar 2022 18:39:16 +0000 https://tatd.org.tr/tatdem/?p=2048

Bağlı olduğu Çalışma Grubu: Kritik Hasta Bakım Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Mustafa Emin Çanakçı
Kurs Tipi: Yüz yüze / Online / Hibrit / Offline
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları
Acil servis hekimlerinin EKG konusunda bilgi düzeyini artırmak, ölümcül EKG paternlerini ve tedavilerini kavramaktır. Acil serviste kritik EKG konularında sistematik olarak bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmektir. Yapılan en sık EKG hataları ve olgu örnekleri EKG’ler üzerinden tartışılarak; güncel literatür ışığında EKG tanıma, okuma ve tedavisini belirlemek üzerine planlanmış temel ve ileri düzey TATD’nin yapıtaşı kurslarındandır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanı, Acil tıp uzmanı, Acil tıp öğretim üyesi, Acil serviste ve ambulansta görev alan hekimler, İntörn doktorlar

Kurs Sunum Başlıkları

 • Temel EKG
 • Bradiaritmiler
 • Dar kompleks taşikardiler
 • Geniş kompleks taşikardiler
 • Senkopta EKG
 • Sistemik hastalıklarda EKG
 • Akut koroner sendromlarda EKG
 • ST segment yüksekliği ayırıcı tanısı
 • Dal blokları ve hipertrofiler
 • Olgular ile EKG pratikleri
]]>
https://tatd.org.tr/tatdem/2022/03/01/ekg-yorumlama-kursu/feed/ 0