Zehirlenmelerde Yaklaşım ve Semptomatoloji – Doç. Dr. Serkan Emre Eroğlu (Testli, 21 dk)


Geri dön: TATD Acil Tıp Online Oryantasyon Eğitimi > Belirti Grubu

Paylaş Paylaş