Allerjik Reaksiyon, Anjiyoödem ve Anafilaksi – Doç. Dr. Nezihat Rana Dişel (Testli, 40 dk)


Geri dön: TATD Acil Tıp Online Oryantasyon Eğitimi > Hastalık Grubu

Paylaş Paylaş