Temel Ultrasonografi Kursu


Bağlı Olduğu Komite: Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS)
Çalışma Grubu Başkanı: Özlem Dikme
Kurs Genel Koordinatörü: Burcu Azapoğlu Kaymak
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

Türkiye Acil Tıp Derneği USG Çalışma Grubu (TATDUS) acil serviste 7/24 tanısal çözüm ve hız olanağı yanı sıra girişimlerde işlem güvenilirliğini dolayısı ile hasta bakım kalitesini arttıracak yatak başı ultrasonografi değerlendirmesinin acil hekimlerince kullanım sıklığı ve çeşitliliğini iyileştirmeyi, ülke çapında kullanım standartları sağlamayı hedefler. Bu kurs ultrason cihazını ilk defa kullanacaklar için sonografik incelemenin prensiplerinin yanı sıra odaklanmış ultrasonografik incelemeler teorik bilgilerin yanı sıra modeller üzerinde uygulamaları gösterilecektir. Kursta bütün prosedürler canlı model üzerinde eğitmen tarafından gösterilecek ve her katılımcı tarafından uygulanacaktır. Ultrason eşliğinde girişimsel işlemler hazırlanan vasküler girişim modelleri üzerinde her katılımcı tarafından yapılacaktır.

Temel USG kursu 2 gün sürmekte; yüz yüze düzenlenen kurslarda öğleden önce teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Hibrit formattaki kurslarımızda 1. gün teorik dersler Zoom üzerinden çevrimiçi ve katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirilmekte, 2. günü ise pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları ve uzmanları, diğer branş asistanları ve uzmanları , pratisyen hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

  • Ultrason Fiziği ve İnceleme Tekniği
  • E-FAST
  • Hepatobiliyer Ultrasonografi
  • Üriner Sistem Ultrasonografisi
  • Genital Sistem Ultrasonografisi
  • Odaklanmış Temel Ekokardiyografi
  • Girişimsel Ultrasonografi
  • Alt Ekstremite DVT Ultrasonografisi
  • Abdominal Aorta ve İnferior Vena Kava Ultrasonografisi

Paylaş Paylaş