İleri Ultrasonografi Kursu


Bağlı Olduğu Komite: Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS)
Çalışma Grubu Başkanı: Özlem Dikme
Kurs Genel Koordinatörü: Ramazan Sivil
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amacı, Kapsamı ve Hedefleri

TATDUS çalışma grubu tarafından düzenlenen İleri Ultrason Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol gösterecek ultrasonografik inceleme becerilerini kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Toraks ultrasonografisi, ileri ekokardiyografi, volüm değerlendirme ve batın ultrasonografisi incelemeleri ile kritik hasta yönetiminde hızlı karar verip doğru tedaviyi planlamak için kılavuzluk edecek algoritmaların; oküler ve ekstremitelerin ultrasonografik incelemeleri ile seçili hasta grubunda tanıyı kolaylaştıracak tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

Kursun Hedef Kitlesi

Temel ultrasonografi kursunu almış, ultrasonu günlük pratiğinde aktif olarak kullanan ilgi alanlarına yönelik kullanımını ilerletmek isteyen tüm hekimler.

Kurs Planı

Klasik : Kurs 2 gün boyunca aynı düzende devam eder. Klasik eğitim formatında her gün saat 08:30’da teorik eğitimler ile başlar, öğleden sonra pratik eğitimlerle devam edilir ve 17:30’da sonlanır.

Hibrit: İlk gün, teorik eğitimler online platform üzerinden 08:30’da başlar, aralar verilerek devam eder ve 17:30’da sonlanır. İkinci gün, pratik eğitimler yüz yüze gerçekleştirilir, 08:30’da başlar, öğleden sonra devam eder ve 17:30’da sonlanır.

Katılımcı sayısı ve oturma düzeni

Bu kursun oturma düzeni sınıf düzenidir. Katılımcı sayısı 24 kişidir. Pratikler 4 grup halinde her grupta maksimum 6 kişi olacak şekilde ultrason cihazlarıyla modeller üzerinde yapılacaktır. Her istasyonda en az bir eğitmen, bir cihaz ve bir model bulunur. Katılımcıların hepsi belirli sürelerle rotasyon yaparak tüm ultrasonografik incelemeleri modeller üzerinde uygulamış olur.

Kurs Sunum Başlıkları

  • Toraks Ultrasonografisi
  • İleri Ekokardiyografi
  • Volüm Değerlendirme
  • Oküler Ultrasonografi
  • Üst Ekstremite Ultrasonografisi
  • Alt Ekstremite Ultrasonografisi
  • İleri Batın Ultrasonografisi
  • Kritik Hastada Ultrasonografi Algoritmalar
1. GÜN 
SaatKonuEğitmen
08:30 – 09:00 Açılış, kursun tanıtımı 
09:00 – 09:45Toraks Ultrasonografisi 
09:45 – 10:00ARA 
10:00 – 10:45İleri Ekokardiyografi 
10:45 – 11:00ARA 
11:00 – 11:30Volüm Değerlendirme 
11:30 – 12:00Oküler Ultrasonografi 
12:00 – 13:00ÖĞLE ARASI 
13:00 – 17:00Pratik Uygulamalar 
 Masa 1Masa 2Masa 3Masa 4
 EKOEKOToraksToraks
13:00 – 14:00ABCD
14:00 – 15:00CDAB
15:00 – 15:30ARA
 Volüm D.Volüm D.OkülerOküler
15:30 – 16:30ABCD
16:30 – 17:30CDAB
2. GÜN 
SaatKonuEğitmen
08:30 – 09:15 Üst Ekstremite Ultrasonografisi 
09:15 – 09:30ARA 
09:30 – 10:15Alt Ekstremite Ultrasonografisi 
10:15 – 10:30ARA 
10:30 – 11:15İleri Batın Ultrasonografisi 
11:15 – 11:30ARA 
11:30 – 12:00Kritik Hastada Ultrasonografi
Algoritmaları
 
12:00 – 13:00ÖĞLE ARASI 
13:00 – 17:30Pratik Uygulamalar 
 Masa 1Masa 2Masa 3Masa 4
 Kritik H.Kritik H.Üst ExtÜst Ext
13:00 – 14:00ABCD
14:00 – 15:00CDAB
15:00 – 15:30ARA
 Batın USBatın USAlt ExtAlt Ext
15:30 – 16:30ABCD
16:30 – 17:30CDAB

Paylaş Paylaş