İleri Ultrasonografi Kursu


Bağlı Olduğu Komite: Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS)
Çalışma Grubu Başkanı: Özlem Dikme
Kurs Genel Koordinatörü: Burcu Azapoğlu Kaymak
Kurs Tipi: Hibrit / yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

TATDUS çalışma grubu tarafından düzenlenen İleri USG Kursu kritik hasta ve özellikli hasta grubunda tanı ve tedavi sürecinde yol gösterecek ultrasonografik inceleme becerilerini kazandırmak amacı ile planlanmıştır. Toraks ultrasonografisi, ileri ekokardiyografi, volüm değerlendirme ve batın ultrasonografisi incelemeleri ile kritik hasta yönetiminde hızlı karar verip doğru tedaviyi planlamak için kılavuzluk edecek algoritmaların; oküler  ve  ekstremitelerin ultrasonografik incelemesi  ile  seçili hasta grubunda tanıyı kolaylaştıracak  tekniklerin öğretilmesi hedeflenmiştir.

İleri USG kursu 2 gün sürmekte; yüz yüze düzenlenen kurslarda öğleden önce teorik dersler, öğleden sonra pratik uygulamalar yapılmaktadır. Hibrit formattaki kurslarımızda 1. gün teorik dersler Zoom üzerinden çevrimiçi ve katılımcılarla interaktif olarak gerçekleştirilmekte, 2. günü ise pratik uygulamaları yapılmaktadır.

Kursun Hedef Kitlesi
Katılımcıların temel ultrasongrafi eğitimi almış ve günlük pratiğinde ultrasonogafi kullanıyor olması tercih edilir. Acil tıp asistanları ve uzmanları, diğer branş asistanları ve uzmanları , pratisyen hekimler

Kurs Sunum Başlıkları

  • Toraks ultrasonografisi
  • İleri ekokardiyografi
  • Volüm değerlendirme
  • Oküler ultrasonografi
  • Üst ekstremite ultrasonografisi
  • Alt ekstremite ultrasonografisi
  • Kritik hastada ultrasonografi algoritmaları

Paylaş Paylaş