Taktik Tıbbı Kursu


Bağlı Olduğu Çalışma Grubu: Taktik Tıbbı Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Erdem Çevik
Kurs Genel Koordinatörü: İsmail Erkan Aydın
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: 1 gün

Kursun Amaçları
Savaş, terör saldırıları, meskûn mahal operasyonları ve çatışma ortamlarında meydana gelen yaralanmalarda uygulanacak acil tıbbi müdahale standart travma yaklaşımından farklıdır. Taktik alanda acil tıbbı müdahale kursu, başta muharip personelin kendi kendine ya da yakın arkadaşına uygulayacağı ilk yardımla başlayan, Rol 1’den Rol-4’e kadar farklı kademelerde devam eden tedavi ve taktik tahliye süreçlerinin bütününün bilinmesi, bu alanlarda çalışan muharip personel, paramedik, pratisyen hekim, acil tıp asistan ve uzmanlarının bu tip taktik yaralılara müdahale konusunda farkındalık, bilgi ve becerilerinin artırılmasını amaçlamaktadır. Bu amaçla askeri alanda kullanılan özel ekipmanların ve özel yaralanmalardaki tedavi yaklaşımlarının standart travma hasta yönetiminden farklarını da içeren teorik ve simülasyon destekli pratik bilgilerin paylaşıldığı kurstur.

Kursun Hedef Kitlesi
Acil Tıp Uzmanları, Acil Tıp Asistanları, Pratisyen Hekimler, Paramedikler, Muharip Personeller, Asker ve Polis Özel Birlikleri, Afet ve Arama Kurtarma Çalışanları

Kurs Sunum Başlıkları

 • Taktik alanda acil tıbbi müdahale esasları, lojistik yönetimi
 • Çoklu yaralanma, triyaj, sahra hastaneleri ve hasta nakli
 • Savaş yaralısının resüsitasyonunda önemli noktalar:
  • Kanama yönetimi
  • Hemorajik şok yönetimi ve kan transfüzyon ilkeleri
  • Hipotermiden korunma
  • Analjezi ve antibiyoterapi
 •  Hava yolu yönetimi
 • Patlama yaralanmalarına müdahalede önemli noktalar
 • Olgular Üzerinden Çalışma
 • Simülasyon Uygulamaları:
  • Nazofaringeal airway
  • Krikotiroidotomi
  • Turnike
  • Kanama durdurucular
  • İğne torakostomi
  • Hasta tahliyesi
  • Hipotermi battaniyeleri
  • Özel sargı ve bandajların kullanımı
  • Hücum yeleği çıkarma ve silahtan arındırma
 • Geribildirim ve değerlendirme

Paylaş Paylaş