Online İstatistik Kampı


Bağlı Olduğu Komite: Acil Tıp Akademisi (ATAK)
Çalışma Grubu Başkanı: Şeref Kerem Çorbacıoğlu
Kurs Genel Koordinatörü: Gökhan Aksel
Kurs Tipi: Online/Offline
Kurs Süresi: 30 gün

Kursun Amaçları
En eski ve klasik kursumuz olan Klinisyenler için İstatistik-1 kursumuzu sizler için online platforma taşımız bulunmaktayız. Bununla birlikte kursumuzun kapsamını tekrar gözden geçirerek genişletme şansını bulduk. Bu haliyle bir kamp şekline dönüşen bu klasik kursumuzun adına da “İstatistik Kampı” olarak belirledik. İstatistik kampımızın yeni genişletilmiş versiyonunu web sitemizde (www.aciltipakademisi.org) ve aşağıdaki örnek programda bulabilirsiniz. Kursumuzun Kursumuzun toplam süresi 22-28 gün (Ay içindeki takvime göre değişiklik gösterebilmektedir) olarak belirlenmiştir. Kursumuz temelde 11 modülden oluşmaktadır. Her modül temel konu anlatımlarının önceden kaydedildiği çevrimdışı ders videolarılarından, SPSS ve Jamovi gibi programlardaki bazı prosedürlerin kayıtlarını içeren kısa eğitici videolardan, kursiyerlere verilecek ödevlerden ve her modülün sonunda tüm eğitmenlerin katılacağı online pratiklerden oluşmaktadır. Bu Kursumuzda temel istatistiksel analiz metotlarını uygulamalı olarak öğrenmekteyiz.

Kursun Hedef Kitlesi
Öncelikli kitle Acil Tıp Uzmanları ve acil tıp öğretim üyeleri, kontenjan dahilinde diğer branş uzmanları ve acil tıp asistanları

Kurs Sunum Başlıkları

 • Temel Kavramlar (Evren, örneklem, değişken ve tipleri, merkezi dağılım ölçütleri)
 • İstatistik yazılımlarının kullanılması (SPSS ve Jamovi), veri tabanı hazırlama ve veri girişi
 • Sayısal değişkenlerde iki grup karşılaştırmaları (T testi, Mann Whitrney U, Paired t test, İşaret testi, Wilcoxon)
 • Nominal değişkenlerde grup karşılaştırmaları (Ki-Kare, Fisher, McNemar, Cohran’s Q)
 • P değeri ve güven aralığı
 • Korelasyon analizi
 • Uyum değerlendirmesi Bland Altman analizi
 • Risk ölçütleri, olasılık (RR, OR, RRR, ARR, NNT/NNH)
 • Tanısal değerlilik çalışmaları
 • Sayısal değişkenlerde ikiden fazla grup karşılaştırmaları (ANOVA, Kruskal Wallis)
 • Ardışık ölçümelerde ve bağımlı çoklu gruplarda ölçümler (Friedman, rmANOVA)
 • Örneklem büyüklüğü hesaplama (Power analizi)

Paylaş Paylaş