Kritik Hasta Bakımında Güncellemeler Kursu


Bağlı olduğu Çalışma Grubu: Kritik Hasta Bakım Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Ersin Aksay
Kurs Tipi: Yüz yüze – Hibrit
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları
Kursun amacı, katılımcılara birçok tipteki kritik hasta için kılavuz bazlı yönetim algoritmalarını göstermek ve son 3 yıl içinde yine kritik hasta bakımı konusunda yayınlanmış kaliteli ve güncel literatür bilgilerini paylaşmaktır. Kurs, sabah saatlerinde güncel kılavuzların incelenmesi, öğleden sonraki sunumlarda ise güncel çalışmaların sunulması şeklinde planlanmıştır.

Kurs TATD’nin güçlü markası olan ATAK eğitmenleri ve kritik hasta bakım çalışma grubu eğitmenleri tarafından verilmektedir.

Kursun Hedef Kitlesi
Güncel literatürü takip etmekte zorlanan acil tıp öğretim üyeleri, acil tıp uzmanları ile 2. yılın üzerindeki acil tıpta uzmanlık öğrencileri

Kurs Sunum Başlıkları

 • Kılavuzlar Eşliğinde Göğüs Ağrısı Yönetimi
 • Kılavuzlar Eşliğinde Sepsis Yönetimi
 • Kılavuzlar Eşliğinde KPR Yönetimi
 • Kritik Hastada Güncel Literatür 1 – Majör travma
 • Kritik Hastada Güncel Literatür 2 – Nöroloji, immünoloji, endokrin, GIS, nefroloji, ortopedi
 • Kritik Hasta Güncel Literatür 3- Havayolu, oksijenasyon, vazopressörler, mekanik destekler
 • Kritik Hastada Güncel Literatür 4 – GSA, analjezi, göğüs acilleri, biyobelirteçler,
 • Kılavuzlar Eşliğinde KOAH Atak Yönetimi
 • Kılavuzlar Eşliğinde İnme Yönetimi
 • Kılavuzlar Eşliğinde AKS Tedavisi
 • Kılavuzlar Eşliğinde Senkop ve Kalp Yetmezliği Yönetimi
 • Kritik Hastada Güncel Literatür 5 – Kardiyovasküler aciller
 • Kritik Hastada Güncel Literatür 6 – Enfeksiyon acilleri, görüntüleme toksikoloji, çevresel
 • Kritik Hastada Güncel Literatür 7 – Resusitasyon

Paylaş Paylaş