Kardiyak Aciller Kursu


Bağlı olduğu Çalışma Grubu: Kritik Hasta Bakım Çalışma Grubu
Çalışma Grubu Başkanı: Murat Yeşilaras
Kurs Genel Koordinatörü: Derya Abuşka
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları
Kardiyak acil vakalar, acil tıbbın günlük pratiğinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayeti ile acil servise başvuran hastalarda hızla ayırıcı tanıya gidilmesi, erken ve etkin tedavinin başlanması, önemli ölçüde mortalite ve morbidite azaltmaktadır. Kursumuz güncel literatür eşliğinde olgu bazlı senaryolar ve pratik saatleri ile katılımcıların kurs süresince edindikleri teorik bilgileri günlük pratik uygulamalarına yansıtabilmelerini hedef alan, interaktif bir kurs olarak planlanmıştır.

Kursun Hedef Kitlesi
Temel EKG ve EKO bilgilerine sahip acil tıp asistanı, acil tıp uzmanı, acil tıp öğretim üyesi

Kurs Sunum Başlıkları

 • Acil Serviste Göğüs Ağrısı Yönetimi
 • Akut Koroner Sendromlarda EKG (STE dışı)
 • Kılavuz Eşliğinde Non-STE AKS Yönetimi
 • AKS’de Reperfüzyon Stratejisi
 • AKS’de Anti-trombositer Tedavi
 • AKS’de Ek Tedaviler
 • Acil Serviste Pulmoner Emboli Yönetimi
 • Akut Kalp Yetmezliği Yönetimi
 • Acil Serviste Aritmi Yönetimi
 • Toksik Kardiyak Aciller
 • İleri EKO Teorik Sunumu
 • İleri EKO Pratiği
 • Olgu Senaryoları ile Pratik
 • Eksternal Pacemaker Pratiği

 

Paylaş Paylaş