Güncel Acil Tıp Konuşmaları


Bağlı Olduğu Komisyon: EMergency Physicians in ACTion (EMPACT)
Komisyon Başkanı: Metin Yadigaroğlu
Kurs Genel Koordinatörü: Metin Yadigaroğlu
Kurs Tipi: Yüz yüze
Kurs Süresi: 2 gün

Kursun Amaçları

Güncel literatür ile harmanlanmış bilgilerin klinik uygulama aşamasında klinisyenlere ve sahada görevli sağlık personeline sunulması

Kursun Hedef Kitlesi
Acil tıp asistanları, acil serviste görev alan hekimler, paramedikler, hemşireler

Kurs Sunum Başlıkları
Temel ve İleri Yaşam Desteği

 • Acil Hava Yolu Yönetimi
 • Göğüs Ağrısı ve Nefes Darlığı
 • Acil Servise Sık Başvuru Nedenleri
 • Vakalar İle Nörolojik Aciller
 • Acil Tıpta Kırmızı Bayraklar
 • Görseller İle EKG
 • Ortopedik Aciller
 • Vakalar İle Toksikolojik Aciller
 • Acil Serviste Karın Ağrılı Hasta
 • Acil Serviste Görüntüleme
 • Acil Serviste Yasal Sorunlar

Paylaş Paylaş