Acil Serviste Kritik Hasta Bakım Kursu, İzmir


  • 7 Şubat 2019 - 8 Şubat 2019
  • Etkinlik
  • 385

Düzenleyen: TATD Kritik Bakım Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, Prof. Dr. Müge Günalp Eneyli

Lokal Koordinatör: Prof. Dr. Ersin Aksay

Kayıt için; [email protected] adresine mail gönderebilirsiniz

7 Şubat 2019, Perşembe

09:00-09:45

Olgu senaryolarıyla “kardiyoserebralresusitasyon”: Serebrovaskuler olay, inme yönetimi

Murat Ersel

10:00-10:45

Mekanik Ventilatör Kullanım İlkeleri

Tanzer Korkmaz

11:00-12:00

Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi

Funda Karbek Akarca

 

Öğle Molası

 

13:00-13:45

Son kılavuzlar ile kritik bakımda pnömoni, KOAH ve astma yönetimi

Başak Bayram

Pratik Uygulamalar (MV, 2 grup)

14:00-15:00

(Grup-1): Olgu Senaryolarıyla Invaziv/NoninvazivMekanik Ventilasyon: (CPAP, BiPAP, IMV)

Başak Bayram

15:15-16:15

(Grup-2): Olgu Senaryolarıyla Invaziv/Noninvaziv Mekanik Ventilasyon (CPAP, BiPAP, IMV)

Başak Bayram

8 Şubat 2019, Cuma

09:00-09:45

Şok Olgusuna Yaklaşım

Ersin Aksay

10:00-10:45

Sepsis ve Septik Şok: Tanı ve Yönetim

Neşe Çolak Oray

10:45-11:15

Kritik Hastada EKG

Cem Ertan

11.15-12.00

Kan Gazı Değerlendirme

İlhan Uz

 

Öğle Molası

 

13:00-13:45

Kritik hastada görüntüleme: X-ray, CT ve MRI

Başak Bayram

14:00-14:45

Kritik Bakımda Yeni Ufuklar I: Laktat, Prokalsitonin, Tranexamik asit (kanama durdurucular), PCC, Kan ürünleri kullanımı, Trombolitik kullanımı, (10’ar dakikada 2018 literatür bilgileri) + Tartışma

Özge Duman Atilla

14:50-15:20

Kritik Bakımda Yeni Ufuklar II: Girişimsel sedasyon ve analjezi (Bispektral indeks monitörizasyonu), Post-kardiyak arrest yönetimi+Terapötik Hipotermi  (algoritm) (10’ar dakikada 2018 literatür bilgileri) + Tartışma

Özgür Karcıoğlu

15:30-16:15

Olgu senaryolarıyla 21. yüzyılda multipltravma yönetimi

Özgür Karcıoğlu

Pratik Uygulama (2 Grup)

16:30-17:30

(Grup-1): Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi (pencereler, volüm durumu, pulmoner değerlendirme)

Funda Karbek Akarca, Tanzer Korkmaz, Ekrem Musalar

17:40-18:40

(Grup-2): Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi (pencereler, volüm durumu, pulmoner değerlendirme)

Başak Bayram

18:45

Kapanış ve Fotoğraf Çekimi

Tüm Eğitmenler ve Katılımcılar

Paylaş Paylaş