Acil-Kritik Hasta Yönetim Kursu


  • 15 Nisan 2019 - 16 Nisan 2019
  • Etkinlik
  • 879

Acil-Kritik Hasta Yönetim Kursu, Ankara

Tarih: 15-16 Nisan 2019, Ankara

Yer: Ankara Unv. Tıp Fak. Acil Tıp Anabilim Dalı

Düzenleyen: TATD Kritik Bakım Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu, Prof. Dr. Hakan Topaçoğlu, Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

Lokal koordinatör: Doç. Dr. Müge Günalp Eneyli

15 Nisan 2019, Pazartesi

09:00-09:45 Olgu senaryolarıyla “kardiyoserebral resusitasyon”: Serebrovaskuler olay, inme yönetimi Mehmet Ali Karaca

10:00-10:45 Son kılavuzlar ile kritik bakımda pnömoni, KOAH ve astma yönetimi Müge Günalp Eneyli

11:00-12:00 Kritik Hasta Yönetiminde USG ve Ekokardiyografi Funda Karbek/Burak Oğuz

 Öğle Molası

13:00-14:00 Mekanik Ventilatör Kullanım İlkeleri Defne Altıntaş

14:15-15:00 Kardiyak aciller: Hipertansif aciller, aortik aciller ve yönetimi Özgür Karcıoğlu

15:15-16:15 Post-kardiyak arrest yönetimi + Terapötik Hipotermi Ayhan Özhasenekler

16:20-17.00 Girişimsel sedasyon ve analjezi, Bispektral Index monitörizasyonu Özgür Karcıoğlu

16 Nisan 2019, Salı

09:00-09:45 Şok Olgusuna Yaklaşım Volkan Aslan

10:00-10:45 Sepsis ve Septik Şok: Tanı ve Yönetim Müge Günalp Eneyli

10:45-11:15 Kritik Hastada EKG Ayfer Keleş

11.15-12.00 Kan Gazı Değerlendirme

Gül Pamukçu Günaydın

 Öğle Molası

13:00-13:45 Kritik hastada görüntüleme: X-ray, CT ve MRI Bülent Erbil

14:00-15:00 Kritik Bakımda Yeni Ufuklar I: Laktat, Prokalsitonin, Tranexamik asit (kanama durdurucular), PCC, Kan ürünleri kullanımı, Trombolitik kullanımı, (10’ar dakikada son literatür bilgileri) + Tartışma Özge Duman Atilla

15:15-16.00 Olgu senaryolarıyla 21. yüzyılda multipl travma yönetimi Engin Deniz Arslan

16:30-17:30

18:45 Kapanış ve sertifika töreni, Fotoğraf çekimi Tüm Eğitmenler ve katılımcılar

Paylaş Paylaş