Yetki ve Sorumluluklar


  • TATD Yönetim Kurulu’nun onayı ile kurulur,  gerekli görüldüğü hallerde TATD YK kararı ile lağvedilir.
  • Komisyonun tüm faaliyetleri TATD Yönetim Kurulu’nun bilgi ve onayı ile yürütülür.
  • Komisyonun aldığı kararlar öneri niteliğinde olup TATD Yönetim Kurulu onayı sonrası gerçekleştirilir.
  • Komisyon yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesi ve yürütülmesinden sorumludur.
  • Komisyon mali açıdan TATD Yönetim Kuruluna bağlıdır. TATD adına Yönetim Kurulu onayı olmadan herhangi bir harcama yapma yetkisi yoktur.
  • Komisyon yılda 2 kez olmak üzere TATD Yönetim Kurulu’na rapor verir.
  • Düzenli raporlar yanında sonlanan her etkinlik ve katılım sağlanan her toplantı sonrası TATD Yönetim Kurulu’na ayrıca rapor verilir.
  • Kurulacak olan elektronik haberleşme grubu veya düzenlenecek toplantılarla üyeleri arası iletişimini gerçekleştirir ve faaliyetlerini yürütür. Her yıl düzenlenen kongrede komisyon toplantısı gerçekleştirilir.
  • Komisyon en fazla iki yılda bir, TATD yönetim kurulu seçimlerini takip eden bir hafta içerisinde kendi içinde bir başkan ve başkan yardımcısı seçer.

Share Share