Misyon ve Vizyon


MİSYON (Amaç)

TATD’yi ve Türk Acil Tıbbını, Uluslararası Acil Tıp alanında temsil etmek, Türkiye’deki acil tıbbı uluslararası alanda kaliteli bilimsel ve etik standartların üzerine taşımaktır

VİZYON (Görev)

Uluslararası Acil Tıp alanında TATD üyelerinin bilgi düzeyini yükseltmek, bilgi paylaşımını sağlamak, danışmanlık vermek ve kaynaklara ulaşımını sağlamak,

  • TATD’nin üyesi olduğu uluslararası birlik, cemiyet, dernek federasyon vb tüzel kurum kuruluşlar ve işbirliği yaptığı gerçek kişiler ile ilgili, ilişkileri kurmak ve yürütmek, bu organizasyonlar altında bulunan çalışma grupları ve komitelerde görev almak, projeler yürütmek,
  • İşbirliği yapılan uluslararası kurum ve kuruluşlar ile ile ortak eğitim olanaklarını ve fırsatlarını yaratacak çalışmalarda bulunmak,
  • Uluslararası Acil Tıp alanında düzenlenen kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde TATD’yi temsil etmek, görev almak,
  • TATD tarafından düzenlenen ulusal ve uluslararası kongre ve diğer bilimsel etkinliklerde organizasyon komitesine Uluslararası Acil Tıp alanında üye katılımı ve yabancı davetli konuşmacıların katılımı için tavsiyelerde bulunmak, iletişime aracılık etmek,
  • Ülkemiz acil tıbbının ve TATD’nin Uluslararası Acil Tıp alanında tanıtımını yapmak, tanınırlığını artırmak,
  • Acil tıp uzmanlık eğitiminin uluslararası standartlardaki gelişimini takip etmek, TATD’nin ilgili komisyonları ve Yeterlik Kurulu ile işbirliği yapmak,
  • Acil tıp uzmanlık eğitiminin verildiği ülkelerin acil tıp dernekleri veya uzmanlık eğitimine başlama aşamasında olan ülkelerin ilgili dernekleri ve resmi kurumları ile işbirliği yapmak
  • Uluslararası Acil Tıp alanında ülkeler arasında acil tıp uzmanı ve asistanlarının rotasyon olanaklarını artırmak için faaliyet göstermek
  • Uluslararası acil tıp ile ilgili politikalar üretmek, kılavuzlar yayınlamak, bilimsel çalışmalar yapmak
  • Uluslararası acil tıp ile ilgili basılı yayınlar veya elektronik duyuruları yapmak, gerekli görülen dokümanların ve kitapların çevirisini gerçekleştirmek.

Share Share