Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubu 2020 Yılı Faaliyet Raporu


Geriatrik Acil Tıp Çalışma grubu Mart 2018 tarihinden kurulan ve o günden beri faaliyet gösteren bir çalışma grubudur. Ülkemizde hastaların % 15‐19 arasındaki oranı lokal şartlara göre değişmekle birlikte 65 yaş ve üzeri yaştadır. Bu yaş grubunun özellikle sürekli takip eden hekimi olmaması, çoklu komorbidite yüzünden bir uzmanlık dalına bağlı olmaması, sosyal destekten yoksun olmaları veya teknolojiye uyarak hekimden randevu almada sorun yaşamaları gibi değişik nedenler yüzünden direkt acil servislere başvurmaktadır.

Geriatrik Acil Tıp Çalışma Grubunun şu an için kayıtlı 71 üyesi mevcuttur (Tablo‐ 1).

Çalışma grubunu faaliyetleri aşağıda maddeler halinde özetlenmiştir.

1. Son 1 yıllık dönem için çalışma grubu faaliyet özeti:

• 12‐14 Mart 2020 tarihinde düzenlenen Kurs Günleri Kongresi kapsamında 3 adet “Geriatrik Aciller Kursu” gerçekleştirilmiştir.

• Mart 2020’de pandeminin hayatımıza girmesiyle birlikte online toplantılar gündeme geldi ve bizde çalışma grubu olarak 2 adet instagram canlı yayın gerçekleştirdik. Bunlardan ilki 16 Mayıs 2020’de gerçekleşen çalışma grubu başkanı Prof.Dr. Özlem Köksal moderatörlüğünde Prof. Dr. Cem Oktay’ın konuşmacı olduğu “Covid 19 ve Yaşlılar: Neler Öğrendik?” başlıklı oturum oldu.

• İkincisi 30 Mayıs 2020 tarihinde çalışma grubu üyemiz Prof.Dr. Cem Oktay’ın konuk olduğu “Pandemide Sağlık Haberleri” başlıklı instagram canlı yayında yine yaşlı hastalarda pandemiyle ilgili halka yönelik bilgilendirme yapıldı.

• Son olarak TATD’nin düzenlediği saat 22:00 toplantıları kapsamında 25 Haziran 2020 tarihinde çalışma grubu üyelerimizden Prof.Dr. Ayça Açıkalın’ın konuk olduğu Doç.Dr. Rana Dişel’in moderatörlüğünde “Acil Serviste Geriatrik Hastaların Medikal Sorunları ve Çözüm Önerileri” başlıklı canlı yayın yapıldı.

• 2020 yılı içinde çalışma grubu olarak “Geriatric Emergency Medicine” isimli kitap çevirisini tamamladık ve kitabımız dizgi aşamasında olup, yıl sonuna kadar basılması beklenmektedir.

• Dahil olduğumuz IFEM ve ACEP Geriatrik Acil Tıp grupları ile uluslar arası bilgi paylaşımı ağı sayesinde ortak ve güncel makaleleri takip etmeye anında ortak platforma düştükçe grup üyeleri ile email grubu üzerinden paylaşmaya devam ettik.

• Resmi Twitter adresimizden grubu güncel bilgilendirme, duyurular için aktif kullanmaya devam ettik ve Geriatriyi ilgilendiren resmi adresleri takibe aldık.

2. Gelecek 1 yıllık dönem için planlanan çalışma grubu faaliyetleri:

• Önümüzdeki yılın ilk etkinliği olarak; daha önce Kasım‐Aralık 2020 olarak planlanan ancak Kasım 2020’de gerçekleşen TATKON 2020 kongresine yakın tarihlerde olacağı nedeniyle ertelenen online Geriatrik Aciller Kursumuzu 16 Ocak 2021 tarihinde Akademik Geriatri Derneği ile birlikte doktorclub platformunda gerçekleştireceğiz.

• Şubat 2021’de online olarak bir çalışma grubu toplantısı yapmayı planlamaktayız.

• Ayrıca 2021 yılı içinde bir yada iki kurs daha düzenlemeyi planlamaktayız.

• Pandemi nedenli gerçekleşip‐gerçekleşmeyeceğini bilemediğimiz Kurs Günleri Kongresi içinde yer alan kurslarımızı yapabiliriz.

• Yine yıl sonuna doğru gerçekleşecek TATD kongresi kapsamında bir oturum gerçekleştirebiliriz.

• Daha önce yapmayı planladığımız ama hayata geçiremediğimiz; Acil servise başvuran geriatrik hastaların başvuru nedenleri, tıbbi sorunlarının ulusal bilgi ağına ait alt yapı hazırlığı, hastaların başvuru nedenlerini analiz edilmesi ve buna göre bir ulusal rapor yayınlamak.

• “Yaşlı Dostu” acil klinikleri için bir akreditasyon programı planlamak. Bu projenin son halini sağlık bakanlığına sunmak. Hatta bu kriterlerin o kliniklere bir ek ödeme şeklinde sunulması ve kalitede değerlendirmeye alınması önerilebilir. Akreditasyon için ACEP’in Geriatric Emergency Department Accreditation (GEDA) programını Türkiye uyarlamak için Dr. Nicole Tidwell ile iletişime geçildi. Ama GEDA için uluslar arası uyumu için erken olduğu ifade ettiler. Sadece bize dökümantasyon desteği ve uygulama da yol gösterici olacaklarını söylediler.

• Ayrıca “Yaşlı Dostu” acil servis tasarımı ve işleyişi konulu bir yarışma düzenlemek.

• Geriatrik Acil hastalarının memnuniyet ölçümleri için skorlamalar geliştirmek. Bunları kliniklere ulaştırmak ve günlük uygulamada kullanmak için ön çalışmamız mevcut.

• Geriatrik Acil Tıp alanında yapılmış olan doktora ve uzmanlık tezlerini incelemek ve derlemek.

• “Geriatrik Aciller” üzerine dernek bütçesini ek masraf çıkarmayacak bir blog ve podcast yayınlamayı istiyoruz.

Tablo­‐1: Üye Listesi

1. Ali Kaan Ataman

2. Arzu Denizbaşı

3. Ataman Köse

4. Ayça Açıkalın Akpınar

5. Aydan Güven

6. Ayşe Başaran

7. Barış Murat Ayvacı

8. Başak Bayram

9. Bedia Gülen

10. Begüm Öktem

11. Buğra İlhan

12. Burcu Yılmaz

13. Bülent Erbil

14. Büşra Sapmaz

15. Canan Akman

16. Canan Kara Genoğlu

17. Cem Oktay

18. Çağlar Kuas

19. Ebru Ünal Akoğlu

20. Elif Öztürk İnce

21. Elif Dilek Çakal

22. Emine Akyol

23. Erkan Erdem

24. Ersin Aksay

25. Esra Ersöz

26. Fatma Hançer Çelik

27. Feride Sinem Akgün

28. Gökçe Akgül Karadana

29. Gürkan Altuntaş

30. Hakan Çelebi

31. Hakan Topaçoğlu

32. Halit Berk Çanga

33. Hanife Yenigün

34. Hüseyin Karataş

35. İsmail Bilal Erdemir

36. Kübra Çim

37. Mehmet Ali Aslaner

38. Mehmet Altuntaş

39. Mehmet Mahir Kunt

40. M.Necmeddin Sutaşır

41. Mehmet Tahir Gökdemir

42. Melih İmamoğlu

43. Murat Çetin

44. Mustafa Burak Sayhan

45. Mustafa Emin Çanakçı

46. Müge Günalp Eneyli

47. Mümin Murat Yazıcı

48. Necmettin Aktürk

49. Nezihat Rana Dişel

50. Nihal Koç

51. Onur Karakayalı

52. Orhan Çınar

53. Ömer Salt

54. Öner Bozan

55. Özcan Yavaşi

56. Özgür Karcıoğlu

57. Özlem Dikme

58. Özlem Erken Yiğit

59. Özlem Köksal

60. Pakize Gözde Gök

61. Rana Toktaş

62. Rıdvan Algan

63. Salahi Engin

64. Sercan Bıçakcı

65. Sercan Yalçınlı

66. Sinan Karacabey

67. Süleyman Türedi

68. Şehmus Zengin

69. Tanzer Korkmaz

70. Umut Payza

71. Yıldıray Çete

Paylaş Paylaş