Amaçlar:

 • Türkiye Acil Tıp Derneği’nin misyon, vizyon ve amaçlarını geniş kitlelere duyurmak Türkiye Acil Tıp Derneği’ni kamuoyuna tanıtmak, 
 • Türkiye Acil Tıp Derneği’nin toplam kalite ve akreditasyon çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Kamuoyunun ilgisini çekmek amacı ile Türkiye Acil Tıp Derneği’ni tanıtan etkinlikler düzenlemek,  broşür, afiş vb. yazılı,  basılı materyal geliştirmek,
 • Üyeler arası iletişimi sağlamak, 
 • Türkiye Acil Tıp Derneği üyelerinin bireysel gelişimlerine destek sağlamak, üyeler 
  arası ortak bakış açısı kazandırmak, üyeler arası iletişimi, dayanışmayı 
  arttırmak amacıyla; eğitim dizileri, gezi, yarışma, turnuva vb. organizasyonlar düzenlemek.
 • Türkiye Acil Tıp Derneği komisyonlarının yaptığı çalışmaların kamuoyuna 
  duyurulmasında ve etkinliklerinde görev almak.

Komisyon Sorumluları

 • Uzm. Dr. Hakan TOPAÇOĞLU
 • Uzm. Dr. Özgür ÇEVRİM
Başlık Tarih
Acı Kaybımız

Başsağlığı, Acil Tıp Uzm. Dr. Şennur Ekici YILMAZ

8 Nisan 2018
TATD Resim Yarışması Duyurusu 13 Şubat 2018
Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
TRJEM-2 Yeni Editör Yardımcısı Atanması Halinde Yapılacak İşlemler Yönergesi 6 Nisan 2016
TRJEM-1 Yeni Editör Atanması Halinde Yapılacak İşlemler Yönergesi 6 Nisan 2016