AMAÇ ve HEDEFLER
Herhangi bir afet öncesinde, esnasında ve sonrasında TATD' nin görevlerinin belirlenmesi, uygulanması ve bu amaçla projeler üretilmesi için kurulan organdır. Afetin her türü ile ilgili ve her boyutta ( komisyon - TATD - toplum sırası ile) eğitim vermek, afet öncesi olası afet senaryolarına göre ayrıntılı belirlenmiş programların verilmesi, afet ile ilgili her türlü kurumun benzer hazırlıklarının incelenmesi ve bu konuda projeler geliştirilerek kamuoyu oluşturulması, afet bilinci eğitimlerine özellikle medikal konularda bilgi aktarımına öncelik vererek sürdürmek.

GÖREVLER
Üyelerini ve halkı afet, afet hekimliği ve afet organizasyonu konularında bilimsel olarak eğitmek.  Afet öncesi hazırlık döneminde, afet sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği konusunda bildiklerini ve öğrendiklerini ilgili kuruluşlar ile paylaşmak, işbirliği yapmak. Afetlerde ilkyardım konusunda halkı eğitmek, bilinçlendirmek ve bu konuda eğitim broşürleri hazırlamak. Türkiye'deki resmi ve özel hastanelerin “Hastane Afet Planlarını” yapmaları,  yazılı bir plan hazırlamaları ve yılda en az bir kere tatbikat yapmaları konusunda teşvik etmek. Afet Organizasyonu konusunda ilgili kuruluşlara bilimsel destek sağlamak. Sağlık kurumlarını planları ve hazırlıkları yönünden belirli aralıklarla bilgilendirmek. Tüm kuruluşların, halkın ve sağlık personelinin Afet organizasyonu konusu üzerindeki bilgisini arttırmak ve günlük gelişmelere ayak uydurabilmesi için; Yılda bir kez Uluslararası toplantı düzenlemek, dernek Yönetim Kurulunda görevli ve meraklı arkadaşların yurt dışı kongrelere katılımını sağlamak, teşvik etmek, destek olmak, afet ile ilgili yurt dışı kuruluşlar ile bilimsel ilişki (derneklere üye olmak vs.) kurmak, dernek bünyesinde AFET ile ilgili bir kütüphane kurmak, aylık dergilere abone olmak, ders kitapları temin etmek, TATD web sayfasında afet ile ilgili bölüm hazırlamak ve konuyla ilgili çeşitli linkler yaratmak,  Türk Afet Tıbbı literatürüne kaynak olabilecek nitelikte, makale, derleme ve kitaplar oluşturmak.

Komisyon Sorumluları

  • Recep Dursun
  • Dr. Serkan Yılmaz
  • Dr. Serkan Emre Eroğlu
Başlık Tarih
Yeni Afet Komisyonu Belgeleri Yayınlandı 27 Nisan 2017
Tarih Etkinlik Yer
İndir Belge Adı Tarih
Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer (KBRN) Ajanlar 27 Nisan 2017
Dekontaminasyon 27 Nisan 2017
Hastane Afet Ve Acil Durum Planı ve Acil Tıp Uzmanlarının Rolü 27 Nisan 2017
2016-2017 Dönem Planlama Raporu 18 Nisan 2016