Tarih: 30 Kasım - 1 Aralık 2017
Yer: Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD, İzmir

Kurs Koordinatörleri

Yard. Doç. Dr. Başak Bayram

Prof. Dr. Ersin Aksay

DEÜTF Acil Tıp ÖÜ

DEÜTF Acil Tıp ÖÜ / TATD YK Üyesi

 

30 Kasım 2017

10:00 - 11:40

El ve el bileği grafilerinin yorumlanması

Prof. Dr. Ersin Aksay

11:00 - 11:40

Dirsek ve önkol grafilerinin yorumlanması

Doç. İsmet Parlak

12:00 - 12:40

Omuz çıkığı yönetimi

Doç. Dr. Başak Bayram

14:00 - 14:40

Pediatrik ortopedik travmalar

Doç. Dr. Başak Bayram

15:00 - 15:40

Atel teknikleri

Prof. Dr. Ersin Aksay

16:00 - 17:00

Olgu bazlı yönetim (Üst ekstremite + pediatrik)

7 kişilik gruplarda pratik

EA, BB, AKT

17:00 - 17:45

Akılcı İlaç Kullanımı

Prof. Dr. Ersin Aksay

1 Aralık 2017

09:00 - 09:40

Diz, ayak bileği ve ayak travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Yard. Doç. Dr. Yusuf Ali Altuncı

10:00 - 10:40

Pelvis ve femur travmalarının yönetimi

Görüntüleme ve yönetim

Uzm. Dr İlhan Uz

11:00 - 11:40

Çıkık yönetimi (Omuz çıkığı dışı)

Çene, dirsek, kalça, diz ve parmak çıkıklarının yönetimi

Uzm. Dr. Önder Limon

13:00 - 13:40

Ortopedik travmalarda sık yapılan hatalar

Doç. Dr. Başak Bayram

14:00 - 14:40

Ortopedik travmalarda ağrı yönetimi

Girişimsel sedasyon analjezi, lokal uygulamalar

Doç. Dr. Özge Duman Atilla

15:00 - 16:00

Olgu bazlı yönetim (Alt ekstremite)

7 kişilik gruplarda pratik

EA, BB, ÖDA

16:00 - 17:30

Atel uygulaması

7 kişilik gruplarda atel pratiği

EA, BB, ÖL, İU

 

Katılım

28 kişi

Katılım ücreti

200 TL (TATD üyesi acil tıpta uzmanlık öğrencileri için)

250 TL (Diğer katılımcılar)