Başlık Tarih
Tarih Etkinlik Yer
30 Kasım - 1 Aralık 2017 Ortopedik Aciller, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Acil Tıp AD, İzmir
19 - 21 Ekim 2017 Travma Yönetimi Kursu, Ankara Hacettepe Üniversitesi Acil Tıp AD
8 - 9 Eylül 2017 2.Trakya Acil Tıp Günleri, Edirne Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi
İndir Belge Adı Tarih
Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) Çalışma Grupları Kuruluş ve İşleyiş Usul ve Esasları 28 Kasım 2017