İndir Belge Adı Tarih
İntraosseöz (Kemik içi) Girişim ve Tedavi Uygulamaları 9 Mart 2017
Nazogastrik Sonda Uygulaması 9 Mart 2017
Kan Nakli 9 Mart 2017
Santral Venöz Kateterizasyon (Toplardamara Kateter Yerleştirilmesi) 9 Mart 2017
Göğüs Tüpü Takılması (Tüp Torakostomi) 9 Mart 2017
Kapalı Redüksiyon 9 Mart 2017
Damar İçi (İntravenöz) Enjeksiyon 9 Mart 2017
Kas İçi (İntramüsküler) Enjeksiyon 9 Mart 2017
Girişimsel Sedasyon Analjezi 9 Mart 2017
Alçı-Atel 9 Mart 2017
İnvaziv Olmayan Mekanik Ventilasyon Uygulanması 9 Mart 2017
Pulmoner Emboli'de Trombolitik (Pıhtı Eritici) İlaç Uygulama 9 Mart 2017
Kalp Krizinde Trombolitik (Pıhtı Eritici) İlaç Uygulama 9 Mart 2017
Akciğer Zarlarından Örnek Alınması (Torasentez) 9 Mart 2017
Parasentez (Karından Sıvı Alma) 9 Mart 2017
Belden Su Alınması İşlemi (Lomber Ponksiyon) 9 Mart 2017
Endotrakeal Entübasyon 9 Mart 2017
Elektriksel Kardiyoversiyon 9 Mart 2017