İndir Belge Adı Tarih
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 5 Nisan 2016
2. Basamak Sağlık Kurumlarının Acil Servislerinde Çalışan Sağlık Pesonelinin Görev Tanımları 5 Nisan 2016
Acil Tıbbi Durum Tanımı 5 Nisan 2016
Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 16 Ekim 2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" hakkında Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD)'nin görüşleri ve önerileri 5 Nisan 2016
TATD Şiddet Çalıştayı Sonuçları 5 Nisan 2016
Acil Servis Planlaması ve Standartları 5 Nisan 2016
Muayenehanelerde acil durumlar için hangi ilaç ve tıbbi malzemeler bulunmalıdır? 5 Nisan 2016